Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

OBWIESZCZENIE

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka

zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 22 lutego 2005r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Miasta, Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XXXVII Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad XXXVII Sesji Rady Miasta Płocka.
2.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 25.01.2005 r.
4.Ocena realizacji uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie łagodzenia skutków bezrobocia w mieście Płocku.
5.Osoba niepełnosprawna w środowisku lokalnym.
6.Stan przekształceń SZPZOZ i funkcjonowania nowo powołanej spółki.
7.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
8.Sprawozdanie z działalności Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej.
9.Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej.
10.Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków.

1)zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na 2005 rok,

2)zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu oraz przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 282/1 położonej w Płocku przy ul. Królewieckiej stanowiącej własność Gminy Płock,

3)wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock przy ulicy Świętego Wojciecha w Płocku ,

4)uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym p.n. : budowa zjazdu na drogę publiczną o nawierzchni gruntowej o nazwie ul. Gościniec wraz z budową ciągu spacerowo – rowerowego na odcinku ca 40.0 m i oświetleniem w ramach zadania inwestycyjnego p.n. budowa ulicy Gościniec wraz z infrastrukturą – przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 1331/1, 1331/3 w Płocku przy ul. Gościniec ,

5)wyrażenia opinii dotyczącej wydania przez Wojewodę Mazowieckiego zezwolenia na realizację zadania inwestycyjnego o potencjalnym wpływie na stan obszaru Natura 2000 pn.:”Budowa oczyszczalni wód opadowych Grabówka ,

6)wyrażenia zgody na wynajęcie lokali użytkowych zlokalizowanych przy ul. K. Wielkiego 24 i 24a Panu Jackowi Markiewiczowi z przeznaczeniem na galerię artystyczną ,

7)podwyższenia wysokości wskaźnika procentowego określającego maksymalną wysokość dodatku mieszkaniowego,

8)ustalenia opłat za pobyt dzieci i osób pełnoletnich w rodzinach zastępczych oraz ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z ponoszenia tych opłat ,

9)zatwierdzenia statutów Osiedli Miasta Płocka,
- Osiedle Borowiczki,
- Osiedle Ciechomice,
- Osiedle Dobrzyńska,
- Osiedle Dworcowa,
- Osiedle Góry,
- Osiedle Imielnica,
- Osiedle Kochanowskiego,
- Osiedle Kolegialna,
- Osiedle Łukasiewicza,
- Osiedle Międzytorze,
- Osiedle Podolszyce Południe,
- Osiedle Podolszyce Północ,
- Osiedle Pradolina Wisły,
- Osiedle Radziwie,
- Osiedle Skarpa,
- Osiedle Stare Miasto,
- Osiedle Trzepowo,
- Osiedle Tysiąclecia,
- Osiedle Winiary,
- Osiedle Wyszogrodzka,
- Osiedle Zielony Jar,

10)zaciągania zobowiązań finansowych w ramach wydatków bieżących wykraczających poza rok budżetowy ,

11)skargi Pana Romana Jaskulskiego zam. w Płocku – Lidera Płockiej Grupy Obywatelskiej na Przewodniczącego Rady Miasta Płocka dotyczącą publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej protokołów z Sesji i Komisji Rady.


Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał.

11.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.
12.Sprawozdanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.
13.Interpelacje i zapytania radnych.
14.Odpowiedzi na interpelacje.
15.Sprawy różne.
16.Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Miasta Płocka.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
projekty uchwał
data publikacji: 
środa, 16 lutego 2005, godz. 11:51
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 21 lutego 2005, godz. 08:36 -> historia zmian  (1)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
62 146 415

Stopka