Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka za I półrocze 2004 rokuZAŁĄCZNIKI– część obowiązująca

Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów Gminy za I półrocze 2004 roku

Załącznik Nr 2 Wykonanie dochodów Powiatu za I półrocze 2004 roku

Załącznik Nr 3 Plan i wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień za I półrocze 2004 roku

Załącznik Nr 4 Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych Gminie za I półrocze 2004 roku

Załącznik Nr 5 Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych Powiatu za I półrocze 2004 roku

Załącznik Nr 6 Wykonanie dochodów Budżetu Państwa zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za I półrocze 2004 roku

Załącznik Nr 7 Wykonanie wydatków Budżetu Miasta Płocka za I półrocze 2004 roku

Załącznik Nr 8 Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2004 roku

Załącznik Nr 9 Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2004 roku

Załącznik Nr 10 Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2004 roku

Załącznik Nr 11 Wykonanie zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2004 roku

Załącznik Nr 12 Przychody i rozchody budżetu miasta Płocka w I półroczu 2004 roku

Załącznik Nr 13 Wykonanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2004 roku

Załącznik Nr 14 Rozliczenie wpływów i wydatków Rad Mieszkańców Osiedli za I półrocze 2004 roku

Załącznik Nr 15 Przychody i wydatki środków specjalnych w I półroczu 2004 roku

Załącznik Nr 16 Dotacje dla instytucji kultury w I półroczu 2004 roku (ujętych w prowadzonym rejestrze)

Załącznik Nr 17 Przychody i wydatki zakładów budżetowych w I półroczu 2004 roku


CZĘŚĆ OPISOWA


OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA I PÓŁROCZE 2004 ROKU

DOCHODY – część opisowa

Dochody

Dochody gminy

Dochody powiatu

Źródła pokrycia deficytu budżetowego w I półroczu 2004 roku


WYDATKI – część opisowa

Rozchody budżetu miasta Płocka za I półrocze 2004 roku

Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych - Gmina

Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych - Powiat


Wykaz zadań Wydziałów Urzędu - Gmina

Wykaz zadań Wydziałów Urzędu - Powiat


Wykaz zadań gminnych jednostek budżetowych

Zarząd Jednostek Oświatowych – Pozostała działalność

Żłobki Miejskie

Straż Miejska

Zarząd Jednostek Oświatowych

Izba Wytrzeźwień

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ogród Zoologiczny

Miejski Zespół Obiektów Sportowych

Miejski Zarząd Dróg


Wykaz zadań powiatowych jednostek budżetowych

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Zarząd Jednostek Oświatowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy

Rodzinny Dom Dziecka Nr 1

Rodzinny Dom Dziecka Nr 2

Rodzinny Dom Dziecka Nr 3

Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"

Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Miejski Zarząd Dróg


Wykaz zadań jednostek pozabudżetowych Gminy

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki

Zakład Usług Miejskich „MUNISERWIS”


Wykaz zadań jednostek pozabudżetowych Powiatu

Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego

Płocka Galeria Sztuki

Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego


Wykaz zadań gminnych jednostek oświatowych

Wykaz zadań powiatowych jednostek oświatowych

Wykaz zadań jednostek oświatowych w zespołach


INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2004 roku

Wydatki bieżące budżetu miasta poniesione w I półroczu 2004 roku

Zbiorcze zestawienie wydatków gminnych i powiatowych jednostek budżetowych oraz jednostek powiatowej administracji zespolonej w I półroczu 2004 roku

Informacja dotycząca finansowego wykonania w I półroczu 2004 roku wydatków, które nie wygasły z upływem 2003 roku

Informacja o wykorzystaniu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za I półrocze 2004 roku

drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Załącznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr 2322
data publikacji: 
środa, 01 września 2004, godz. 13:01
ostatnia zmiana: 
piątek, 05 listopada 2004, godz. 11:09 -> historia zmian  (7)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 673

Stopka