Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 18 marca 2008 r. o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XXII Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad


1/ Otwarcie obrad XXII Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Przyjęcie protokołu z obrad XXI Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku.
4/ Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1. zatwierdzenia Sprawozdania za rok 2007 z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Płocku,

2. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2008 rok,

3. ustalenia Regulaminu na rok 2008 wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez miasto Płock,

4. określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2008,

5. przystąpienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku do projektu systemowego dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie,

6. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock przy ul. Miodowej w Płocku,

7. zgodności projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic: Królewieckiej i 1 Maja z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka,

8. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic: Królewieckiej i 1 Maja,

9. nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Płocku,

10. zmiany uchwały Nr 248/XXX/92 Rady Miasta Płocka w sprawie uchwalenia dnia 7 czerwca „Dniem Historii Płocka”,

11. wystąpienia Gminy Płock ze stowarzyszenia gmin i powiatów pod nazwą Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych,

12. zmiany Uchwały Nr 905/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku,

13. wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Płock do Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsze Chopina.


Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

5/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
6/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
7/ Interpelacje i zapytania radnych.
8/ Odpowiedzi na interpelacje.
9/ Sprawy różne.
10/ Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

/-/ Tomasz Korga
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
projekty uchwał
data publikacji: 
czwartek, 13 marca 2008, godz. 09:06
ostatnia zmiana: 
czwartek, 13 marca 2008, godz. 09:06 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 706

Stopka