Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

OBWIESZCZENIE

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka
zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 26 października 2004 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Miasta, Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XXXII Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad

1.Otwarcie obrad XXXII Sesji Rady Miasta Płocka.

2.Wręczenie medalu „Zasłużony dla Płocka” nadanego pośmiertnie Panu Stanisławowi Nawrockiemu.

3.Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 28.09.2004 r.

4.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

5.Wspieranie szkolnictwa wyższego przez samorząd miasta w latach 2004 – 2010 z określeniem zakresu przystosowania i współdziałania szkół licealnych i technicznych dla potrzeb płockich szkół wyższych.

6.Informacja dotycząca zaawansowania prac nad realizacją zadania pn.: „Budowa mostu przez rzekę Wisłę w Płocku wraz z dojazdami.”


7.Podjęcie uchwał w sprawach:


Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków.

1)wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Płocka,

2)przyjęcia przez Gminę Płock w formie darowizny nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Łąck,

3)uchylenia uchwały Nr 1168/LVI/02 Rady Miasta Płocka z dnia 24 września 2002 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Jesiennej,

4)wyrażenia woli zawarcia porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Płocka a Wojewodą Mazowieckim dotyczącego powierzenia Miastu Płock prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

5)ustalenia zasad nabywania nieruchomości przez gminę oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Płock na okres powyżej trzech lat,

6)Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Strzeleckiej, Sienkiewicza i Al. Kilińskiego w Płocku,

7)wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Płock przy ulicy Parowa w Płocku,

8)wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ul. Miodowej w Płocku,

9)wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Medycznej w Płocku,

10)zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok,
- uzupełnienie
- załącznik

11)zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zakup autobusów dla Komunikacji Miejskiej Płock III etap” - zakup 6 sztuk,

12) wyrażenia zgody na umieszczenie herbu miasta Płocka na posrebrzanych łyżeczkach produkowanych przez Warszawską Fabrykę Platerów HEFRA S.A.


Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał.

8.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.

9.Sprawozdanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.

10.Interpelacje i zapytania radnych.

11.Odpowiedzi na interpelacje.

12.Sprawy różne.

13.Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Miasta Płocka.


Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
projekty uchwał
data publikacji: 
wtorek, 19 października 2004, godz. 11:32
ostatnia zmiana: 
wtorek, 19 października 2004, godz. 11:34 -> historia zmian  (1)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 700

Stopka