Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie  Nr 4599/06
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 3 marca 2006roku
      

w sprawie: zamiany lokalu mieszkalnego nr 21 w budynku przy Al. Jachowicza 44 na lokal mieszkalny nr 11 w budynku przy ul. Bielskiej 22  w  Płocku.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. Nr. 142, poz. 1591 z 2001r., zmiana: Dz. U. Nr 23, poz.220 z 2002r. Dz.U. Nr 62, poz. 558 z 2002r. Dz.U. Nr 113, poz.984 z 2002r. Dz.U.Nr.214 poz.1806 z 2002r. Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 2003r.Dz.U.Nr 162, poz. 1568 z 2003r. Dz.U.Nr 153, poz. 1271 z 2002r. Dz.U.Nr 102, poz. 1055 z 2004r.Dz.U.Nr. 116, poz1203 z 2004r.)  oraz § 2 ust.1, pkt 4  uchwały Nr 1081/LIII/02 Rady Miasta Płocka  z dnia 28 maja 2002r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 156, poz. 3420 z dnia 15 czerwca 2002r.) zarządza się co następuje :

§ 1

Wyraża się zgodę na skierowanie Stanisławy Piotrowskiej do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku przy ul. Bielskiej 22,  składającego się z trzech pokoi  i  kuchni o powierzchni użytkowej 63,82 m2 , z tytułu zamiany lokalu mieszkalnego nr 21 w budynku przy Al. Jachowicza 44 w Płocku.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 4599/06 z dnia 03 marca 2006r.
data publikacji: 
poniedziałek, 13 marca 2006, godz. 08:13
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 13 marca 2006, godz. 08:13 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 589

Stopka