Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie  Nr  465/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 02 kwietnia 2007 roku

w sprawie  wynajęcia  lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w budynku  przy ul.  Bielskiej 31 w  Płocku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591, ze zmianą: Dz.U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Dz.U. z 2003 Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128) i  na podstawie §  2 ust. 7 i 8, i § 5  uchwały Rady Miasta Płocka Nr 1081/LIII/02 z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 156 z dnia 15 czerwca 2002 roku, poz 3420, zmieniona uchwałą Nr 833/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 271 poz. 9109 z dnia 11 grudnia 2005 r. oraz uchwałą  Nr 1009/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 231 z dnia 15 listopada 2006 r. poz. 8550)), zarządza się co następuje:

            § 1

Mieszkanie nr 10 położone w budynku przy ul. Bielskiej 31 w Płocku przeznaczyć na wynajem jako lokal socjalny.     

            § 2         

Skierować Panią Wiolettę Cichocką do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr 10 położonego w budynku przy ul. Bielskiej 31 w Płocku, składającego się z dwóch pokoi i kuchni o powierzchni użytkowej 51,50 m2  i mieszkalnej 39,89 m2.

            § 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

            § 4

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 465/07 z dnia 02 kwietnia 2007r.
data publikacji: 
poniedziałek, 11 lutego 2008, godz. 08:11
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 11 lutego 2008, godz. 08:11 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 538

Stopka