Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
ZARZĄDZENIE Nr 3088/09
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 18 marca 2009r.

w sprawie wyznaczenia liczby i wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych dotyczących wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 07 czerwca 2009 roku.


Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 23 lutego 2004 roku – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 ze zm.) w związku z § 1 postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, opublikowanego w Dz. U. Nr.37 poz.287 podaję do wiadomości, co następuje:


§ 1

Wyznaczam miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego, których wykaz stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega przekazaniu, celem podania jego treści do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie go:
1.na stronie internetowej www. plock.eu;
2.na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Płocka;
3.w ,,Wieściach z Ratusza”;
4.w ,,Sygnałach Płockich”.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Płocka.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Załącznik do Zarządzenia Nr 3088/09 Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 18 marca 2009r.

w sprawie wyznaczenia liczby i wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych dotyczących wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 07 czerwca 2009 roku

1.Plac Narutowicza.
2.Teren zielony przy skrzyżowaniu Nowy Rynek / Jachowicza.
3.Teren zielony przy bloku Gałczyńskiego 2 ( przy rondzie na ulicy Dobrzyńskiej).
4.Teren zielony przed przychodnią – ulica Miodowa.
5.Pasaż Roguckiego.
6.Zieleniec przy ulicy Lachmana (okolice Levis Strausse).
7.Pasaż Paderewskiego.
8.Parking pomiędzy Gimnazjum Nr 8 a Kościołem św. Krzyża (przy pasażu Kutrzeby).
9.Teren u zbiegu ulicy Kątowej i Harcerskiej.
10.Park Mościckiego (zjazd z mostu Piłsudskiego, Radziwie).
11.Teren przy ulicy Ciechomickiej (vis a vis Kościoła).


Na w/w miejscach zostaną umieszczone stojaki przeznaczone na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych.drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3088/09 z dnia 18 marca 2009r.
data publikacji: 
poniedziałek, 30 marca 2009, godz. 09:05
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 30 marca 2009, godz. 09:05 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
65 000 416

Stopka