Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
W związku z modernizacją kompleksu przy ulicy Miodowej 8 informujemy, że od 11 maja 2018 r. Punkt Obsługi Mieszkańca „Miodowa” będzie nieczynny.
Ponowne otwarcie planowane jest 3 września 2018 r.

Wydanie zaświadczenia o stażu pracy w gospodarstwie rolnym.  OOS - 19.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ  wniosek (druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul Zduńska 3, stanowisko nr 7).

WYMAGANE DOKUMENTY: do wniosku należy dołączyć nastepujące dokumenty:
- Zaświadczenie o zameldowaniu na terenie Płocka we wskazanym okresie,
- Świadectwo ukończenia szkoły ( w przypadku gdy wnioskodawca przebywał w internacie podczas nauki w szkole – wyciąg z ksiąg meldunkowych na okoliczność zamieszkiwania w internacie)
- Książeczka wojskowa,
- Pierwsze świadectwo pracy
-Wypis z rejestru gruntów za wskazany okres lub potwierdzenie faktu objęcia gospodarstwa i osobistego prowadzenia,                     
- Dokument potwierdzający posiadanie własnego gospodarstwa rolnego przez rodziców (akt notarialny, akt własności, umowa przekazania, zaświadczenie z ksiąg wieczystych) – dotyczy okresu wykraczającego poza okres posiadania własnego gospodarstwa rolnego.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: 
opłata skarbowa w wysokości 17 zł od zaświadczenia należna na podstawie pkt 21 części II załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
- jednostki budżetowe,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Oddziału Podatków i Opłat (wejście od ul. Zduńskiej 3, I piętro,pok. 132) lub na konto Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 7 dni/30 dni w sprawach wymagających wyjaśnienia

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: zaświadczenie/informacja o braku możliwości wydania zaświadczenia.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: wniosek składa się Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 7.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Kształtowania Środowiska Oddział Ochrony Środowiska, Zespół Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ochrony Zwierząt, pokój E – 32, I p.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: 
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy Dz.U. 1990 Nr 54 poz. 310),
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wydanie zaświadczenia o stażu pracy w gospodarstwie rolnym. OOS - 19.
data publikacji: 
wtorek, 07 czerwca 2005, godz. 09:18
ostatnia zmiana: 
czwartek, 12 lipca 2018, godz. 15:09 -> historia zmian  (26)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
8 785 783

Stopka