Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

 

Zarządzenie Nr 3702/09
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 14 września 2009r.

w sprawie: zaopiniowania wniosku o powierzenie stanowiska  wicedyrektora  LO im. Jagiełły w Płocku.


          Działając na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 2,  art. 32 ust. 1 oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 92, poz.753), art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111 i  Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420) w związku z art. 5 ust. 5a, art. 5c pkt 3 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572,  Nr 273, poz. 2703  i Nr 281, poz. 2781; z 2005r.  Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104: z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz.1370; z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458) zarządza się co następuje:

§ 1
Opiniuje się pozytywnie wniosek Pana Mirosława Piątka – dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jagiełły w Płocku o powierzenie stanowiska wicedyrektora p. Mirosławie Głowackiej – Strzelczyk.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Płocka.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 września 2009r.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Nr 3702/09 z dnia 14 września 2009r.
data publikacji: 
piątek, 09 października 2009, godz. 10:04
ostatnia zmiana: 
piątek, 09 października 2009, godz. 10:04 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Wioletta Jankowska
ilość wyświetleń: 
58 467 990

Stopka