Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Zmiana imienia lub nazwiska.  USC - 08.

 

 

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę imienia lub nazwiska wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego któremu wniosek ma być przekazany.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: 
1. wniosek do wypełnienia - formularz dostępny  także w Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. Kolegialna 9.
2. oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o zgodzie na zmianę imienia/nazwiska dziecka - formularz dostępny także w Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. Kolegialna 9.
3. oświadczenie dziecka powyżej 13 lat o zgodzie na zmianę jego imienia lub nazwiska - formularz dostępny  także w Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. Kolegialna 9.

WYMAGANE DOKUMENTY: 
1. wniosek o zmianę imienia lub nazwiska z uzasadnieniem
2. oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna
3. wnioskodawca, który nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.

* odpisów aktów się nie dołącza, gdy akty stanu cywilnego sporządzone były na terytorium Rzeczypospolitej
4. oświadczenie drugiego rodzica na zmianę imienia lub nazwiska dziecka;
5. oświadczenie dziecka powyżej 13 lat o zgodzie na zmianę jego nazwiska, imienia;
6. wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument tożsamości.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: opłata skarbowa:
37,00 zł - za wydanie decyzji administracyjnej dot. zmiany imienia lub nazwiska - Zapłać online

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: opłata skarbowa płatna w kasie Urzędu Miasta Płocka – I piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3, kartą płatniczą w siedzibie USC lub na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni,

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja administracyjna, której nadano tryb natychmiastowej wykonalności.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
miejsce złożenia: Urząd Stanu Cywilnego, ul. Kolegialna 9, pokój nr 3 lub 1,
miejsce odebrania: Urząd Stanu Cywilnego, ul. Kolegialna 9, pokój nr 1 lub 3 lub drogą pocztową.

SPRAWĘ PROWADZI: Kierownik USC, Z-ca Kierownika USC.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 10 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz.1000 ze zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO: poniedziałek, wtorek, środa 8.00-15.00, czwartek 9.00-17.00, piątek 9.00-15.00.

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zmiana imienia lub nazwiska. USC - 08.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
czwartek, 20 lutego 2020, godz. 16:02 -> historia zmian  (43)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 491 079

Stopka