Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 1361/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 27 grudnia 2007r.

w sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Zglenickiego w Płocku.

Na podstawie art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717, z 2004 roku Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.1492, z 2005 roku
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 i z 2007 roku Nr 127, poz. 880) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 roku nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, i Nr 173, poz. 1218) w związku z Uchwałą Nr 173/XI/07 Rady Miasta Płocka z dnia
28 sierpnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Zglenickiego w Płocku Prezydent Miasta Płocka zarządza, co następuje:

§ 1
Wnioski złożone do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Zglenickiego w Płocku zostają rozpatrzone w sposób przedstawiony w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Urbanistyki i Architektury.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1361/07 z dnia 27 grudnia 2007r.
data publikacji: 
poniedziałek, 07 stycznia 2008, godz. 10:02
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 07 stycznia 2008, godz. 10:02 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 517

Stopka