Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 769/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 czerwca 2007r.

zmieniające zarządzenie Nr 286/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia osobowego funduszu wynagrodzeń pracowników Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na 2007 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327), uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2007 rok, pkt. 21 „Zasad planowania i rozliczania instytucji kultury z budżetem”, przyjętych zarządzeniem Nr 231/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 kwietnia 2003 r., zmienionych zarządzeniem Nr 1437/04 z dnia 24 lutego 2004 r. oraz § 8 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 1645/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 r., zarządza się, co następuje:


§ 1.
W zarządzeniu Nr 286/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia osobowego funduszu wynagrodzeń pracowników Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na 2007 rok § 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się osobowy fundusz wynagrodzeń pracowników Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na 2007 rok w wysokości 1.475.880,00 zł.”.

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.


§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Nr 769/07 z dnia 29 czerwca 2007r.
data publikacji: 
wtorek, 17 lipca 2007, godz. 12:01
ostatnia zmiana: 
wtorek, 17 lipca 2007, godz. 12:01 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
58 467 980

Stopka