Miejski Zarząd Dróg
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
 
  

  wyszukiwanie
 

 W SKŁAD MZD WCHODZĄ NASTĘPUJĄCE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE:

 

1.DYREKTOR – DN

   A) ZASTĘPCA DYREKTORA DS. INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ – ZD

        a) DZIAŁ PLANOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI -  KIEROWNIK DS. PLANOWANIA I                      REALIZACJI INWESTYCJI – DI

           - WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. PLANOWANIA I NADZORU INWESTYCJI,                            INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

           - WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS.  PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI

           - WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. INŻYNIERII RUCHU

         b) DZIAŁ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - KIEROWNIK DS. INFRASTRUKTURY                              TECHNICZNEJ – DT

            - WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. ADMINISTROWANIA PASEM DROGOWYM

     B) DZIAŁ UTRZYMANIA I EKSPLOATACJI DRÓG -  KIEROWNIK DS. UTRZYMANIA I                          EKSPLOATACJI DRÓG – DE

         a) WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS.KONTROLI PASA DROGOWEGO

         b) WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. UTRZYMANIA I WDRAŻANIA OZNAKOWANIA

         c) STANOWISKO DS. UTRZYMANIA ZIELENI

         d) STANOWISKO DS. EWIDENCJI DRÓG I KOORDYNACJI WYKUPÓW GRUNTÓW POD                      PAS DROGOWY

          e) STANOWISKO DS. UTRZYMANIA OŚWIETLENIA

     C) DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY  - GŁÓWNA KSIĘGOWA – GK

          a) WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI

2. WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – NZ

3. STANOWISKO DS. KADROWO PŁACOWYCH - NK 

4. WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. ADMINISTRACYJNYCH I OBSŁUGI – NA

5. INFORMATYK – NI

6. STANOWISKO DS. OBRONNYCH – NO

7. SŁUŻBA BHP – NB

8. RADCA PRAWNY – NR

9. ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - ABI

10. DZIAŁ STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA - KIEROWNIK DS. STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA

         a) WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
data publikacji: 
wtorek, 10 kwietnia 2007, godz. 11:16
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 05 listopada 2018, godz. 13:50 -> historia zmian  (43)
osoba publikująca: 
Witold Jakóbiak - MZD
ilość wyświetleń: 
52 470 228