Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
To Zarządzenie zmienia następujące dokumenty:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1313/12
Zarządzenie Nr 1569 /08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 04 lutego 2008r.

w sprawie : wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej przy ul. Armii Krajowej w Płocku stanowiącej własność Gminy Płock.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004, nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128) i art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281, poz.2782, z 2005r., Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459), z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220 poz. 1600, Nr 220 poz. 1601, z 2007r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218) w związku z § 6 ust.1a uchwały Nr 52/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia zasad nabywania oraz zbywania, zmiany, obciążania i wydzierżawiania przez Gminę Płock nieruchomości będących jej własnością na okres powyżej trzech lat,Prezydent Miasta Płocka, zarządza co następuje;

§1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej jako część działki nr 293/25 o pow. 8 m2 przy ul. Armii Krajowej w Płocku z przeznaczeniem na ustawienie reklamy dla Przedsiębiorstwa Produkcyjnego Handlowo-Usługowego, Hurtownia Elektrotechniczna „Amper” Cwalina i S-ka, Spółka Jawna w Płocku, ul. Żyzna 1 na okres od dnia 01.02.2008r. do dnia 31.01.2009r.


§2

Ustala się opłatę za dzierżawę gruntu określonego w §1 w wysokości 22,60 zł/m2 /m-c plus podatek VAT.


§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1569/08 z dnia 04 lutego 2008r.
data publikacji: 
poniedziałek, 11 lutego 2008, godz. 08:49
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 11 lutego 2008, godz. 08:49 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 520

Stopka