Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 1923/04
Prezydenta  Miasta Płocka
z dnia 1 czerwca 2004r.


w sprawie: zwiększenia limitu zatrudnienia w Miejskim Zespole Obiektów Sportowych w Płocku.
       
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990  roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568), § 8 pkt 2 Statutu Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 Kierownika Urzędu Miasta Płocka z dnia 20 stycznia 2004 roku,
zarządzam co następuje:

§ 1.


1. Zwiększyć limit zatrudnienia w Miejskim Zespole Obiektów Sportowych w Płocku o 6,0 etatów na czas określony od 15 czerwca do 31 sierpnia 2004 roku.
2. Limit zatrudnienia w jednostce po dokonaniu zwiększenia wyniesie 131,0 etatów.


§ 2.


Określić źródło finansowania – Budżet Miasta Płocka na 2004 rok.
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej
 Miejski Zespół Obiektów Sportowych


§ 3.


Wykonanie Zarządzenia  powierzyć Skarbnikowi Miasta Płocka.


§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1923/04 z dnia 01 czerwca 2004r.
data publikacji: 
piątek, 04 czerwca 2004, godz. 13:01
ostatnia zmiana: 
piątek, 04 czerwca 2004, godz. 13:01 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 583

Stopka