Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
To Zarządzenie zmienia następujące dokumenty:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 262/15

Zarządzenie Nr 1557/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia  31 stycznia 2008r.

w sprawie : wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej przy ul. Armii  Krajowej w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z  2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568,  z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203,Nr 167, poz. 1759, z 2005r., Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128 ) i art. 13 ust. 1  ustawy       z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce   nieruchomościami  ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz.2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r.  Nr 104, poz. 708, Nr 220 poz. 1600, Nr 220 poz. 1601, z 2007r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218) w związku z § 6 ust.1c  uchwały Nr 52/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia zasad nabywania oraz zbywania, zmiany, obciążania i wydzierżawiania przez Gminę Płock nieruchomości będących jej własnością na okres powyżej trzech lat, Prezydent  Miasta  Płocka  zarządza co następuje;

§1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych   o pow. 47 m2  oznaczonych jako część  działek nr 2906/159 i nr 2901/1  przy  ul. Armii Krajowej w Płocku   z przeznaczeniem pod nasadzenia krzewami dla Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku, ul. Gierzyńskiego 17  na okres   2 lat od daty zawarcia umowy dzierżawy.

§2

Ustala się opłatę za dzierżawę nieruchomości gruntowych określonej w §1 w wysokości     0,55  zł/m 2/m-c. plus podatek VAT.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
         
Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1557/08 z dnia 31 stycznia 2008r.
data publikacji: 
poniedziałek, 11 lutego 2008, godz. 08:22
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 11 lutego 2008, godz. 08:22 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 567

Stopka