Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UCHWAŁA NR 818/XLVIII/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 27 maja 2014 roku

 

w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Turystyki dla miasta Płocka do 2019 roku”.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 10 i pkt. 18 ustawy                        z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz.U. z 2014 poz. 379) Rada Miasta Płocka uchwala,                     co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się „Program Rozwoju Turystyki dla miasta Płocka do 2019 roku” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Realizację „Programu Rozwoju Turystyki dla miasta Płocka do 2019 roku” uzależnia się od wysokości środków finansowych przewidzianych na kolejne lata w budżecie miasta Płocka.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący 

      Rady Miasta Płocka

 

 

       Artur Jaroszewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
UCHWAŁA NR 818/XLVIII/2014 z dnia 27 maja 2014 roku
data publikacji: 
środa, 28 maja 2014, godz. 12:15
ostatnia zmiana: 
środa, 28 maja 2014, godz. 12:15 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
3 053

Stopka