Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 2332/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 sierpnia 2004r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do sprawdzenia oświadczeń majątkowych oraz oświadczeń  o działalności gospodarczej.

 Na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka    wprowadzonego  Zarządzeniem Nr 7/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka zmienionego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 2152/2004  z dnia 23 lipca  2004 r., zarządzam co następuje :


§ 1

W zarządzeniu Nr 1749/04 Prezydenta Miasta Płocka  z dnia 28 kwietnia  2004 r. w sprawie powołania Zespołu do sprawdzenia oświadczeń majątkowych oraz oświadczeń
o  działalności  gospodarczej, wprowadza się  następujące zmiany: 

1.§ 3 otrzymuje brzmienie : “ Do zadań Zespołu należy:
1)  sprawdzenie kompletności oraz analiza oświadczeń majątkowych i oświadczeń o działalności gospodarczej, złożonych przez osoby, o których mowa w §1,
2) porównanie treści analizowanych  oświadczeń majątkowych oraz  załączonych kopii zeznań o wysokości osiągniętego  dochodu w roku podatkowym z treścią  złożonych w 2003 r. oświadczeń majątkowych oraz z dołączonymi do nich kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym.”
2.W § 4 wyrazy  “do 31 lipca “ zastępuje się  wyrazami “do 22 października “.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się  Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia  2004 r. 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 2332/04 z dnia 26 sierpnia 2004r.
data publikacji: 
środa, 08 września 2004, godz. 16:12
ostatnia zmiana: 
środa, 08 września 2004, godz. 16:12 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 570

Stopka