Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
ZARZĄDZENIE NR 422/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 23 marca 2007r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia podmiotu obowiązanego do przyjęcia skazanych w celu wykonywania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) i § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz. U. Nr 56, poz. 544) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 2980/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu obowiązanego do przyjęcia skazanych w celu wykonywania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej, wprowadza się następującą zmianę: w § 1 skreśla się pkt 3.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka d/s Komunalnych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskdrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Nr 422/07 z dnia 23 marca 2007r.
data publikacji: 
wtorek, 03 kwietnia 2007, godz. 12:04
ostatnia zmiana: 
wtorek, 03 kwietnia 2007, godz. 12:04 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
58 467 981

Stopka