Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Urząd Miasta
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Dokument w aktualizacji w związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 2164/12 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2012 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka
Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik: Elżbieta Wasilewska
Telefon: 24 36 71 689, Fax:
Pokój: 3 [USC]
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30

GODZINY PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO:
poniedziałek, wtorek, środa 8.00-15.00
czwartek 9.00-17.00
piątek 9.00-15.00


Ulica: Kolegialna 9 (Pałac Ślubów)
Rejestracja noworodków
Pokój: 4
Telefon: 24 367 16 82

Rejestracja małżeństw
Pokój: 1
Telefon: 24 367 16 83

Wypisy z ksiąg - archiwum
Pokój: 6
Telefon: 24 367 16 85, fax: 24 367 16 84

Rejestracja zgonów
Pokój: 5
Telefon: 24 367 16 86


1. Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy:

1) załatwianie spraw związanych z zawieraniem małżeństw, w tym:
a) wydawanie zaświadczeń do zawierania małżeństw wyznaniowych ze skutkami w prawie polskim (dla kościołów i związków wyznaniowych),
b) rejestracja związków małżeńskich wyznaniowych ze skutkami prawnymi;
2) prowadzenie spraw związanych z rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów;
3) prowadzenie archiwum i ksiąg stanu cywilnego;
4) zapewnienie uroczystych form rejestracji stanu cywilnego;
5) wydawanie decyzji administracyjnych w oparciu o prawo o aktach stanu cywilnego oraz Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy;
6) współpraca z innymi Urzędami Stanu Cywilnego, ewidencją ludności oraz instytucjami w zakresie stanu cywilnego;
7) załatwianie spraw konsularnych dot. wypisów z ksiąg stanu cywilnego i zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa przez obywateli Polski za granicą;
8) wydawanie wypisów z ksiąg stanu cywilnego;
9) organizowanie uroczystości jubileuszowych (100 – lecie urodzin, długoletnie pożycie małżeńskie);
10) wydawanie decyzji o zmianie imienia i nazwiska.
     Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: Urząd Stanu Cywilnego
data publikacji: wtorek, 24 czerwca 2003, godz. 14:32
ostatnia zmiana: poniedziałek, 31 stycznia 2011, godz. 10:41 -> historia zmian  (9)
nadzór nad treścią: Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: Bartłomiej Szatkowski
ilość wyświetleń: 8 804 999