Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Michał Twardy
Imię i nazwisko


9 grudnia 2016 roku
data złożenia interpelacji
 I N T E R P E L A C J A


Przedmiot, temat interpelacji: Ograniczenie hałasu w miesiącach letnich na Starym Mieście i terenach przyległych

W imieniu mieszkańców Starego Miasta proszę Pana Prezydenta o przygotowanie projektu uchwały, do procedowania na odpowiednich komisjach Rady Miasta Płocka, w sprawie ograniczenia emisji hałasu podczas imprez masowych takich jak festiwale, koncerty, imprezy cykliczne.


Uzasadnienie interpelacji:
Od dłuższego czasu wielu Radnych Miasta Płocka jest zainteresowana rozwiązaniem narastającego problemu hałasu na Starym Mieście w Płocku oraz przyległych terenach rekreacyjnych i mieszkaniowych. Problem ten zgłaszany jest często przez mieszkańców miasta zarówno na Komisjach Rady Miasta Płocka, jak i na sesjach Rady Miasta Płocka. Mieszkańcy próbują w różnych instytucjach uzyskać decyzję o ograniczeniu poziomu hałasu, w szczególności w porze wieczornej i nocnej; zgłaszają sprawy naruszeń na policję, sami wykonują pomiary poziomu hałasu, składają pisma w Urzędzie Miasta Płocka.
Zdaje sobie sprawę, że Płock jest miastem otwartym na różnego rodzaju rozrywkę, jednakże uważam, że warto pochylić się nad wspomnianym problemem i podjąć działania związane z  hałasem, który jest szczególnie uciążliwy w okresie od maja do października. Proszę, aby Pan Prezydent zaproponował rozwiązanie tego problemu.  
Ponadto chciałbym zwrócić uwagę na wcześniejszą moją interpelację, w której prosiłem o rozważenie przeniesienia koncertów z terenu centrum miasta na tereny zlokalizowane przy lotnisku Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej. Takie rozwiązanie wykluczyłoby wiele problemów organizacyjnych, takich jak: hałas, zaśmiecanie centrum miasta, problemy parkingowe.
Dodatkowo proszę o poważne rozważenie konieczności rozsypywania wielu ton piasku przed płockim Ratuszem podczas imprez sportowych. Miasto Płock posiada wspaniałą nadwiślańską plażę, na której mogą odbywać się imprezy wymagające wykorzystania piaskowego podłoża. Jeśli nadwiślański piasek nie spełnia norm wymaganych przy tego rodzaju imprezach, to i tak łatwiej go rozsypać na już istniejącej plaży niż brudzić i niszczyć płyty chodnikowe przed Ratuszem. Odchodzą przy okazji koszty sprzątania piasku. Podczas tegorocznych imprez sportowych przed Ratuszem, działania takie jak wysypywanie piasku, dowożenie go i uprzątanie przy pomocy ciężkiego sprzętu, zniszczyło infrastrukturę, którą trzeba naprawiać i co za tym idzie ponosić dodatkowe koszty.      


Wnioski, ewentualne źródła finansowania:

Załączniki

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:

Michał Twardy

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Michał Twardy / 2016-12-09 / 1438
data publikacji: 
poniedziałek, 12 grudnia 2016, godz. 10:16
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 12 grudnia 2016, godz. 10:16 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Agnieszka Kopera
ilość wyświetleń: 
66 490 582

Stopka