Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
To Zarządzenie zmienia następujące dokumenty:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 411/11
UWAGA: To Zarządzenie zostało zmienione przez:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 445/11

ZARZĄDZENIE NR 429/07
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 26 marca 2007r.

w sprawie powołania Zespołu do ustalenia wyników konsultacji z mieszkańcami

Na podstawie §7 ust. 2, § 8 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta ustalonego Zarządzeniem 164/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka oraz art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Zespół do ustalenia wyników konsultacji z mieszkańcami w składzie:
1. Krystyna Kowalewska - Sekretarz Miasta Płocka - Przewodnicząca
2. Krzysztof Głowacki - Kierownik Oddziału Spraw Obywatelskich – Członek
3. Marianna Sadowska - Inspektor Oddziału Spraw Obywatelskich - Członek

§ 2

Do zadań Zespołu należy przygotowanie protokołu zawierającego wyniki przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami do dnia 26 marca 2007 roku.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Płocka.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Nr 429/07 z dnia 26 marca 2007r.
data publikacji: 
poniedziałek, 16 kwietnia 2007, godz. 10:27
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 16 kwietnia 2007, godz. 10:27 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
58 467 982

Stopka