Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 4622/06
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia  6 marca 2006 roku

w sprawie wniosku Pani Teresy Wilkiewicz o zwrot kaucji mieszkaniowej wpłaconej przed dniem 12 listopada 1994 r. w zwaloryzowanej wysokości.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591, ze zmianą: Dz.U.
z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. Z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759),  art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266) oraz § 1 ust. 6 Zarządzenia Nr 4111/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02 listopada 2005 roku w sprawie określenia trybu rozpatrywania wniosków o zwrot kaucji zabezpieczających pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego wpłaconych przed dniem 12 listopada 1994 roku, w zwaloryzowanej wysokości, zarządza się co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na zawarcie z Panią Teresą Wilkiewicz ugody ustalającej wypłacenie w/w kwoty 683,40 zł.  tytułem zwrotu kaucji mieszkaniowej wpłaconej przed dniem 12 listopada 1994 roku w zwaloryzowanej wysokości.

§ 2

Wypłatę dokonać ze środków Budżetu Miasta Płocka na 2006 rok, Dział 700, Rozdział 70095, § 4430.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 4622/06 z dnia 06 marca 2006r.
data publikacji: 
poniedziałek, 20 marca 2006, godz. 11:52
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 20 marca 2006, godz. 11:52 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 575

Stopka