Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie nr 4353/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 21 grudnia 2005r.

w sprawie: zatwierdzenia projektu planu remontów w zakresie rzeczowo-finansowym na 2005 rok dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: Dz.U Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806 z 2002 r., Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568 z 2003r., Nr 102 poz 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2004r.), art.25 w związku z art. 23 ust 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianą Dz.U. Nr 281 poz. 2782) i umowy o administrowanie   Nr 1/WM/III/Z/24/2001 z dnia 2.01.2001r. zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt planu remontów w zakresie rzeczowo-finansowym na 2005 rok dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. na kwotę 1.827.480,00 zł.  (w tym: 327.480,00 zł. środki zgromadzone na funduszu remontowym)  wg. załącznika nr 1.

§ 2

Źródło finansowania – przychody z czynszów z administrowanych przez MZGM-TBS Spółka z o.o. budynków i lokali.

§ 3

Zobowiązać Zarząd Spółki  Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS do przedstawienia kwartalnych sprawozdań z realizacji planu rzeczowo-finansowego w zakresie remontów i konserwacji w terminie jednego miesiąca od zakończenia kwartału.

§ 4

Uchylić Zarządzenie Nr 3580/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 czerwca 2005r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu remontów w zakresie rzeczowo-finansowym na 2005 rok dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. Komunalnych.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 4353/05 z dnia 21 grudnia 2005r.
data publikacji: 
poniedziałek, 09 stycznia 2006, godz. 07:48
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 09 stycznia 2006, godz. 07:48 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
62 146 406

Stopka