Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 1820/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 10 kwietnia 2008r.

w sprawie określenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta Płocka w 2008 roku.


Na podstawie § 8 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka wprowadzonego Zarządzeniem Nr 1140/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 października 2007 r. ze zmianami, w związku z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593; z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10 poz. 71, Nr 23 poz. 192, Nr 122 poz.1020, z 2006 Nr 79 poz.549, Nr 169 poz.1201 i Nr 170, poz. 1218 ) oraz art. 130 § 2 Kodeksu pracy zarządzam co następuje:

§ 1

Dniami wolnymi od pracy w Urzędzie Miasta Płocka w zamian za święta przypadające w soboty są :
2 maja 2008 r. ( piątek ) lub 23 maja 2008 r. (piątek) za 3 maja 2008 r.
31 października 2008 r.( piątek ) lub 10 listopada 2008 r. ( poniedziałek ) za 1 listopada 2008 r.

§ 2

1.Zobowiązuję Zastępców Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika, kierowników komórek organizacyjnych do poinformowania o treści niniejszego Zarządzenia podległych pracowników.
2.Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych do przygotowania i przekazania wykazu podległych pracowników, ze wskazaniem jednego z w/w dni wolnych od pracy, do Referatu Kadr i Szkolenia w terminie 10 dni przed planowanym dniem wolnym.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1820/08 z dnia 10 kwietnia 2008r.
data publikacji: 
poniedziałek, 14 kwietnia 2008, godz. 11:32
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 14 kwietnia 2008, godz. 11:32 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 519

Stopka