Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
UWAGA: To Zarządzenie zostało zmienione przez:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 2334/16

Zarządzenie Nr 2325/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 25 sierpnia 2004 r.

w sprawie: akceptacji ceny z tytułu obciążenia nieruchomości, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki xxx położonej w Płocku przy ul. Targowej xxx stanowiącej własność Gminy Płock, odpłatną służebnością gruntową.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 i 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.; Nr 152 poz. 1591, Dz.U. z 2002r.; Nr  232 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806 Dz.U. z 2003r.; Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568 Dz.U.   z 2004r.; Nr 102, poz. 1055) oraz art. 13 ust.1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2000r. Nr 46  poz. 543, Dz. U z 2001r. Nr 129 poz. 1447, Nr  154  poz. 1800, Dz. U. z 2002r. Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 126 poz. 1070,    Nr 130 poz. 1112, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1682, Nr 240 poz. 2058, Dz.U. z 2003r. Nr 1 poz. 15,  Nr 80 poz. 717, 720 i 721, Nr 96 poz. 874, Nr 124 poz. 1152, Nr 162 poz. 1568, Nr 203 poz. 1966, Nr 217 poz. 2124, Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 39,  Nr 19 poz. 177) oraz Uchwały Nr 954/XLVII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie obciążenia działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 173/1 położonej w Płocku przy ul. Targowej stanowiącej własność Gminy Płock odpłatną służebnością gruntową.

Prezydent Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§1.

Akceptuje się cenę w kwocie xxx zł płatną jednorazowo z tytułu obciążenia działki oznaczonej numerem ewidencyjnym xxx o powierzchni xxx m² położonej w Płocku przy ul. Targowej xxx stanowiącej własność Gminy Płock, odpłatną służebnością gruntową uprawniającą do przechodu i przejazdu pojazdami mechanicznymi poruszającymi się po torach kolejowych, na rzecz każdoczesnych właścicieli lub użytkowników wieczystych działek o nr ew. xxx, będących obecnie w użytkowaniu wieczystym  „CNH Polska Sp. z o.o.“ a także jej klientów, współpracowników oraz wszelkie wskazane przez nią podmioty.

§2.

Nakłada się na każdorazowych  posiadaczy nieruchomości władnących obowiązek partycypowania w utrzymaniu urządzeń potrzebnych do wykonania służebności w sposób jak najmniej utrudniający korzystanie z nieruchomości obciążonej. (art. 288 i 289 § 1 k.c.)

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


xxx - wyłączenie jawności: Biuro Obsługi Prezydenta Miastadrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 2325/04 z dnia 25 sierpnia 2004r.
data publikacji: 
środa, 01 września 2004, godz. 13:10
ostatnia zmiana: 
środa, 01 września 2004, godz. 13:10 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
62 146 399

Stopka