Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 1933/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 3 czerwca 2004r.

w sprawie rozłożenia na raty spłaty nienależnie pobranego świadczenia w formie zasiłku celowego.

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568), § 3 Uchwały Nr 873/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa zmienionej Uchwałą Nr 286/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003 roku oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 Kierownika Urzędu Miasta Płocka z dnia 20 stycznia 2004 roku,
zarządzam, co następuje:


§ 1.


1.Rozłożyć na raty spłatę przez panią xxxxxx należności pieniężnej w wysokości xxxxx zł. wymagalnej względem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku z tytułu nienależnie pobranego świadczenia w formie zasiłku celowego.
2.Ustalić następujące terminy i wysokości rat spłaty należności określonej w pkt 1:
- do dnia 30 czerwca 2004 roku - xxxx zł.
- do dnia 31 lipca 2004 - xxxx zł.
- do dnia 31 sierpnia 2004 - xxxx zł.
- do dnia 30 września 2004 - xxxx zł.
- do dnia 30 października 2004 - xxxx zł.
- do dnia 30 listopada 2004 - xxxx zł.
- do dnia 31 grudnia 2004 - xxxx zł.
- do dnia 31 stycznia 2005 - xxxx zł.
- do dnia 28 lutego 2005 - xxxx zł.
- do dnia 31 marca 2005 - xxxx zł.
- do dnia 30 kwietnia 2005 - xxxx zł.
- do dnia 31 maja 2005 - xxxx zł.
- do dnia 30 czerwca 2005  - xxxx zł.
- do dnia 30 lipca 2005 - xxxx zł.

 

§ 2.


Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta Płocka.


§ 3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


xxx - wyłączenie jawności: Biuro Obsługi Prezydenta Miastadrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1933/04 z dnia 03 czerwca 2004r.
data publikacji: 
piątek, 04 czerwca 2004, godz. 13:16
ostatnia zmiana: 
piątek, 04 czerwca 2004, godz. 13:19 -> historia zmian  (1)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
61 704 559

Stopka