Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
To Zarządzenie zmienia następujące dokumenty:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 2454/08

Zarządzenie Nr 1643/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 21 lutego 2008r.

w sprawie: przyjęcia Procedury określającej zasady przeprowadzania kontroli należących do zadań Skarbnika Miasta w jednostkach organizacyjnych miasta Płocka .

Na podstawie § 8 ust. 1 i § 20 ust. 4, ust. 7 pkt a) i ust. 12 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem nr 1140/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 października 2007r., zmienionego zarządzeniami: nr 1174/2007 z dnia 31 października 2007 r., nr 1376/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r. i nr 1638/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Procedurę określającą zasady przeprowadzania kontroli należących do zadań Skarbnika Miasta w jednostkach organizacyjnych miasta Płocka, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Tracą moc:
1) uchwała Nr 92/1898/01 Zarządu Miasta Płocka z dnia 30.08.2001 roku w sprawie przyjęcia Zasad kontroli działalności finansowej jednostek organizacyjnych gminy i powiatu,
2)uchwała Nr 96/1965/01 Zarządu Miasta Płocka z dnia 27.09.2001 roku w sprawie Upoważnienia Skarbnika Miasta Płocka do przeprowadzania i zlecania kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy i powiatu,
3)zarządzenie Nr 1428/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20.02.2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 96/1965/01 Zarządu Miasta Płocka z dnia 27.09.2001 roku w sprawie upoważnienia Skarbnika Miasta Płocka do przeprowadzania i zlecania kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy i powiatu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1643/08 z dnia 21 lutego 2008r.
data publikacji: 
piątek, 22 lutego 2008, godz. 11:14
ostatnia zmiana: 
piątek, 22 lutego 2008, godz. 11:14 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 547

Stopka