Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 3832/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 18 sierpnia 2005 roku

w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej gruntu położonego przy  ul. Chopina w Płocku stanowiącego własność Gminy Płock [dodzielenie gruntu] oraz ustalenia ceny tego gruntu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym [Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203],
art. 37 ust. 2 punkt 6 i art. 67 ust.1 i 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami [Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782] w związku z  § 3 Uchwały Nr 593/XXXII/04  Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2004 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości przez gminę oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Płock na okres powyżej 3 lat - Prezydent Miasta Płocka  zarządza co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w formie bezprzetargowej grunt o powierzchni 95 m2 położony w Płocku przy ul. Chopina oznaczony jako działki nr 95/4 o pow. 63 m2
i nr 95/5 o pow. 32 m2 dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 101 położonej w Płocku przy  ul. Kochanowskiego.

§ 2.

Ustala się cenę sprzedaży gruntu oznaczonego jako działki nr 95/4 i 95/5 położonego przy
ul. Chopina w Płocku w wysokości:
a/  8 550,00 złotych .
b/ do w/w kwoty doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%
- łącznie  10 431,00 złotych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

z up. Prezydenta Miasta Płocka
/-/ Tomasz Kolczyński
Zastępca Prezydenta

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3832/05 z dnia 18 sierpnia 2005r.
data publikacji: 
wtorek, 30 sierpnia 2005, godz. 11:23
ostatnia zmiana: 
wtorek, 30 sierpnia 2005, godz. 11:23 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
62 146 404

Stopka