Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
To Zarządzenie zmienia następujące dokumenty:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1372/12

Zarządzenie Nr 2491/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 18 października 2004r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Płocku.

Działając na podstawie art. 5 ust. 5a, art.5c pkt 2, art. 36 a ust. 3,5 ustawy z dnia 7 września  1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 z 1996 r. poz. 329 i Nr 106 poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr.111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz.1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966 i z 2004 Nr 69, poz. 624, Nr 99, poz.1001, Nr 145, poz.1532, Nr 162 poz. 1690, Nr 173, poz. 1808), art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz § 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 189, poz. 1855) i Zarządzenia Nr 2394/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 września  2004r. zarządza się co następuje:

§ 1

W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Płocku powołuję się komisję konkursową w składzie:

1. Piotr Kubera  - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodniczący komisji
2. Ewa Adasiewicz  - przedstawiciel organu prowadzącego
3. Krzysztof Tomasz Dutkiewicz  - przedstawiciel organu prowadzącego
4. Irena Słomka  - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
5. Marek Bębenista - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
6. Mirosław Piątek - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
7. Mieczysława Leszkiewicz - Dhouib  - przedstawiciel rady pedagogicznej
8. Bogdan Taube - przedstawiciel rady pedagogicznej
9. Michał Uliński – przedstawiciel rady rodziców
10. Andrzej Rutkowski – przedstawiciel rady rodziców
11. Alicja Mikołajczuk - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego
12.Marek Krysztofiak - przedstawiciel Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

§ 2


Zadania komisji konkursowej określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 23 października 2003 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej.

§ 3

Termin i miejsce posiedzenia komisji ustali przewodniczący komisji.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzyć Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    
        

Prezydent  Miasta  Płocka


/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 2491/04 z dnia 18 października 2004r.
data publikacji: 
poniedziałek, 25 października 2004, godz. 11:24
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 25 października 2004, godz. 11:24 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
62 146 397

Stopka