Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o
Zamówienia publiczne
 
  

  wyszukiwanie
 

Ogłoszenie z dnia 28-02-2020

Kompleksowe ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 15-01-2020

Dostawa nowej mobilnej dwuwałowej rozdrabniarki wolnoobrotowej w formie leasingu operacyjnego.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA DOKUMENTY DO POBRANIA DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 18-12-2019

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z.o.o.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 17-12-2019

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytworzonych z odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z o.o.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 25-11-2019

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 190503 - kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) pochodzący z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o. o.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 09-10-2019

Dostawę oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 09-10-2019

Usługę transportu ścieków z terenu Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Zakładu Przetwarzania Odpadów i Zakładu Składowania Odpadów w Kobiernikach do Zakładu Wodno-Ściekowego zlokalizowanego na terenie PKN ORLEN

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 07-08-2019

Usługa finansowania w formie leasingu dla nowej ładowarki kołowej

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 19-07-2019

Usługa finansowania w formie leasingu dla nowej ładowarki kołowej

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 3-06-2019

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 21-05-2019

Dostawa nowej ładowarki kołowej

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 19-03-2019

Kompleksowe ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 8-03-2019

Budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z wiatrakiem o mocy 15 - 20 kW o pionowej osi obrotu na terenie Zakładu Produkcyjnego w Kobiernikach.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA DOKUMENTY DO POBRANIADOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 2-01-2019

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytworzonych z odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z o.o.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 13-12-2018

Usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku sp. z o.o.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 13-12-2018

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o. o

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 9-11-2018

Zakup nowego ciągnika rolniczego dla Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 5-11-2018

Dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 17-10-2018

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 05 03 kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) pochodzące z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 12-10-2018

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierających inne niż wymienione w 17 01 06, pochodzące z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 4-10-2018

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu w Kobiernikach Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. 

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 28-09-2018

Usunięcie wad i usterek na kwaterze nr 03 składowiska odpadów w Kobiernikach (wyrwy w nasypie, nieprawidłowe spadki poprzeczne i podłużne drogi technologicznej, nieprawidłowe ułożenia płyt drogowych, brak obwałowania kwatery).

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 07-09-2018

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu w Kobiernikach Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 29-06-2018

Usunięcie wad i usterek na kwaterze nr 03 składowiska odpadów w Kobiernikach (wyrwy w nasypie, nieprawidłowe spadki poprzeczne i podłużne drogi technologicznej, nieprawidłowe ułożenia płyt drogowych, brak obwałowania kwatery).

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 26-06-2018

Zaprojektowanie i wybudowanie placów magazynowania odpadów, surowców i produktów na działkach nr 42/7, 42/8, 42/9, 42/10, 42/11, 43/3.w obrębie 12-Kobierniki, gmina Stara Biała

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 24-05-2018

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z. o. o.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 21-02-2018

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 21-02-2018

Usługa transportu ścieków z terenu Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Zakładu Przetwarzania Odpadów i Zakładu Składowania Odpadów w Kobiernikach do Zakładu Wodno-Ściekowego zlokalizowanego na terenie PKN ORLEN

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 21-02-2018

Usługa transportu ścieków z terenu Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Zakładu Przetwarzania Odpadów i Zakładu Składowania Odpadów w Kobiernikach do Zakładu Wodno-Ściekowego zlokalizowanego na terenie PKN ORLEN

 
DOKUMENTY DO POBRANIA DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 6-02-2018

Usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 17-01-2018

Usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 12-01-2018

Usługa ochrony osób i mienia w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Zakład Przetwarzania Odpadów i Zakład Składowania Odpadów w Kobiernikach k/Płocka

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 11-01-2018

Usługa finansowania w formie leasingu dla używanej ładowarki chwytakowej

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 4-01-2018

Usługa ochrony osób i mienia w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Zakład Przetwarzania Odpadów i Zakład Składowania Odpadów w Kobiernikach k/Płocka

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 24-11-2017

Usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 20-11-2017

Dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

- Informacja z otwarcia ofert. Data dodania: 28-11-2017

- Załącznik w wersji edytowalnej. Data dodania: 23-11-2017

- SIWZ. Data dodania: 20-11-2017

- Wzór umowy. Data dodania: 20-11-2017

- Ogłoszenie. Data dodania: 20-11-2017

Ogłoszenie z dnia 10-08-2017

Dostawa używanej ładowarki chwytakowej

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Informacja z otwarcia ofert. Data dodania: 18-08-2017

- Pytania i odpowiedzi. Data dodania: 11-08-2017

- Ogłoszenie o zamówieniu. Data dodania: 10-08-2017

- SIWZ. Data dodania: 10-08-2017

- Opis przedmiotu zamówienia. Data dodania: 10-08-2017

Ogłoszenie z dnia 8-05-2017

Usunięcie wad i usterek z zakresu BHP w zmodernizowanej Sortowni Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakład w Kobiernikach k/Płocka

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

- Informacja z otwarcia ofert. Data dodania: 19-05-2017

- Pytania i odpowiedzi. Data dodania: 12-05-2017

- SIWZ. Data dodania: 8-05-2017

- Wzór umowy. Data dodania: 8-05-2017

- Ogłoszenie. Data dodania: 8-05-2017

Ogłoszenie z dnia 10-04-2017

Usługę transportu ścieków z terenu Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakład w Kobiernikach k/Płocka do Zakładu Wodno-Ściekowego zlokalizowanego na terenie PKN ORLEN.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

- Informacja z otwarcia ofert. Data dodania: 25-04-2017

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia . Data dodania: 20-04-2017

- Pytania i odpowiedzi. Data dodania: 20-04-2017

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia . Data dodania: 19-04-2017

- Pytania i odpowiedzi. Data dodania: 19-04-2017

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia . Data dodania: 13-04-2017

- Zmiana treści SIWZ. Data dodania: 13-04-2017

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia . Data dodania: 13-04-2017

- Pytania i odpowiedzi wraz ze zmianą treści SIWZ. Data dodania: 13-04-2017

- SIWZ. Data dodania: 10-04-2017

- Wzór umowy. Data dodania: 10-04-2017

- Ogłoszenie. Data dodania: 10-04-2017

Ogłoszenie z dnia 23-03-2017

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, unieszkodliwianie) odpadu o kodzie 19 05 99 – inne niewymienione odpady (tzw. stabilizat), wytworzony w instalacji MBP, PGO w Płocku Sp. z o.o.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

- Informacja z otwarcia ofert. Data dodania: 5-04-2017

- Pytania i odpowiedzi . Data dodania: 31-03-2017

- Pytania i odpowiedzi wraz ze zmianą treści SIWZ. Data dodania: 29-03-2017

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Data dodania: 29-03-2017

- SIWZ. Data dodania: 23-03-2017

- Wzór umowy. Data dodania: 23-03-2017

- Ogłoszenie. Data dodania: 23-03-2017

Ogłoszenie z dnia 21-01-2017

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12


drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Ogłoszenia o wszczęciu postępowania i specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
data publikacji: 
piątek, 08 listopada 2013, godz. 10:34
ostatnia zmiana: 
piątek, 13 marca 2020, godz. 14:10 -> historia zmian  (285)
osoba publikująca: 
ZUOK SP. z o.o.
ilość wyświetleń: 
63 804 033