Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 1728/08
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 18 marca 2008r.

w sprawie: prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 10/133 o powierzchni 342 m2, położonej w Płocku przy ul. Zglenickiego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr. 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441; z 2006r. Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 170 poz. 1218) w związku z art. 109 ust.1 pkt. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782; z 2005r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006r Nr 104 poz 708, z 2007r. Nr 220 poz. 1600, Nr 220 poz.1601, z 2007 r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218 ), § 2 Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 52/V/2007 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości przez gminę oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Płock na okres powyżej trzech lat
- Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje :

§ 1.

Nie skorzystać z przysługującego prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu nr 10/133 o powierzchni 342 m2 położonej w Płocku przy ulicy Zglenickiego, objętej umową sprzedaży warunkowej z dnia 25 luty 2008 r. (akt notarialny sporządzony przez notariusz Barbarę Macugę Rep. A – 4635/2008).

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1728/08 z dnia 18 marca 2008r.
data publikacji: 
wtorek, 01 kwietnia 2008, godz. 09:57
ostatnia zmiana: 
wtorek, 01 kwietnia 2008, godz. 09:57 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
65 000 418

Stopka