Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zgłoszenie niewłaściwego świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów Komunalnych. OGO - 01.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: pismo (brak druku) winno zawierać następujące informacje:
1. datę zgłoszenia niewłaściwego świadczenia usług,
2. dane osoby zgłaszającej niewłaściwe świadczenie usług,
3. dane nieruchomości (adres posesji, położenie altanki śmietnikowej, położenie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych),
4. telefon kontaktowy,
5. opis zdarzenia.
Do pisma można załączyć zdjęcia dokumentujące zdarzenie.

WYMAGANE DOKUMENTY: brak

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: odpowiedź pisemna lub telefoniczna wnioskodawcy

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 6.                             

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Kształtowania Środowiska, Oddział Gospodarowania Odpadami, wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i ochrony środowiska przed odpadami oraz wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru nad systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz sprawozdawczości, pok. E-2, E-3, E-4, parter, bud. E.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zgłoszenie niewłaściwego świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów Komunalnych. OGO - 01.
data publikacji: 
poniedziałek, 27 lipca 2015, godz. 11:55
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 05 marca 2018, godz. 09:02 -> historia zmian  (14)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
1 678

Stopka