Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 4499/10
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 marca 2010 roku


w sprawie: wyrażenia zgody na wyjazd delegacji Miasta Płocka do Londynu (Wielka Brytania) na seminarium dotyczące inwestycji PPP w Polsce, odbywającym się w dniach 27 – 29 kwietnia 2010 roku.

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62  poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; Nr 167 poz. 1759; z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r.: Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; Dz. U. z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146) i § 11 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka wprowadzonego Zarządzeniem Nr 2208/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lipca 2008 r. (ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Wyrażam zgodę na wyjazd do Londynu (Wielka Brytania) delegacji Miasta Płocka w składzie:
1) Magdalena Samoraj – Dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta Płocka,
2) Joanna Michalak – Główny Specjalista w Oddziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Płocka.
2.Celem wyjazdu jest udział delegacji Miasta Płocka w seminarium dotyczącym inwestycji PPP w Polsce, odbywającym się w dniach 27 – 29 kwietnia 2010 roku.

§ 2

Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2010 r., dział 750, rozdział 75075, §4420, zadanie 03/WRM.I/G – Promocja Gospodarcza.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 


 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 4499/10 z dnia 31 marca 2010r.
data publikacji: 
czwartek, 01 kwietnia 2010, godz. 10:48
ostatnia zmiana: 
czwartek, 01 kwietnia 2010, godz. 10:48 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Wioletta Jankowska
ilość wyświetleń: 
66 490 586

Stopka