Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
To Zarządzenie zmienia następujące dokumenty:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 2170/12

Zarządzenie  Nr 2753/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 3 grudnia 2004 roku

w sprawie : zamiany lokalu mieszkalnego nr 28 w budynku przy ul. Bielskiej 28 w Płocku na lokal mieszkalny nr 16 w budynku przy ul. Asnyka 17 w Płocku.


Na podst. art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. Nr. 142, poz. 1591 z 2001r., zmiana: Dz. U. Nr 23, poz.220 z 2002r. Dz.U. Nr 62, poz. 558 z 2002r. Dz.U. Nr 113, poz.984 z 2002r. Dz.U.Nr.214 poz.1806 z 2002r. Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 2003r.Dz.U.Nr 162, poz. 1568 z 2003r. Dz.U.Nr 153, poz. 1271 z 2002r. Dz.U.Nr 102, poz. 1055 z 2004r.Dz.U.Nr. 116, poz1203 z 2004r.) i na podstawie art. 4, art. 21, art. 22 i art. 23 ustawy z 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. Nr 71, poz. 733 z 2001r., zmiana: Dz.U.nr 168, poz. 1383 z 2002r.,Dz.U.Nr 113 poz.984 z 2002r., Dz.U.Nr. 113 poz. 1069 z 2003 roku, Dz.U.Nr 116, poz. 1203 z 2004 r.) oraz § 2 ust.1, pkt 4 uchwały Nr 1081/LIII/02 Rady Miasta Płocka  z dnia 28 maja 2002r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka, (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 156, poz. 3420 z dnia 15 czerwca 2002r.) zarządzam co następuje :

§ 1

skierować Janinę i Lucjana małż. Dziewanowskich do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 16 w budynku przy ul. Asnyka 17 z tytułu zamiany lokalu mieszkalnego nr 28 w budynku przy ul. Bielskiej 28 w Płocku.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 2753/04 z dnia 03 grudnia 2004r.
data publikacji: 
czwartek, 16 grudnia 2004, godz. 13:46
ostatnia zmiana: 
czwartek, 16 grudnia 2004, godz. 13:46 -> historia zmian  (1)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 543

Stopka