Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

 

Udostępnianie akt z zasobu archiwum zakładowego Urzędu Miasta Płocka.  WPZ - 01.
 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:  wniosek o udostępnienie akt na miejscu w archiwum zakładowym/ wypożyczenie materiałów na zewnątrz / wykonanie kopii z materiałów archiwum zakładowego - do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka, na stanowiskach merytorycznych komórek organizacyjnych lub na stronie internetowej www.plock.eu.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • wniosek wypełniony zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 4108/2014 z dnia 22.01.2014 r.
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (w przypadku udostępnienia informacji, nie stanowiącej informacji publicznej)

WYSOKOŚĆ OPŁATY: opłata skarbowa od poświadczenia zgodności wykonanych kserokopii z udostępnionych akt – za każdą rozpoczętą stronę 5,00 zł
sporządzenie kopii żądanych dokumentów bez poświadczenia zgodności z oryginałem zgodnie z zał. 5 do zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka nr 4108/2014 z dnia 22.01.2014 r.               

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: gotówką w kasie Wydziału Podatków i Księgowości (budynek Ratusza, wejście od ul. Zduńskiej 3 (I piętro) lub w budynku przy al. J. Piłsudskiego 6 (sala obsługi klienta) na bankowy rachunek Urzędu Miasta: Bank PKO BP S.A. II/O w Płocku, numer konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929 z dopiskiem „Za wydanie kopii dokumentów z archiwum zakładowego”.
                        
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: w przypadku udostępnienia wskazanych akt – niezwłocznie
w pozostałych sprawach - nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
       
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: udostępnienie akt na miejscu w archiwum zakładowym
wypożyczenie materiałów z archiwum zakładowego na zewnątrz wykonanie kopii z materiałów archiwum zakładowego.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
miejsce złożenia - Biuro Obsługi Klienta, stanowiska merytoryczne komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka lub drogą pocztową,
miejsce odebrania – Biuro Obsługi Klienta, stanowiska merytoryczne komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka, drogą pocztową lub bezpośrednio z archiwum zakładowego.
                        
SPRAWĘ PROWADZI: A
rchiwum zakładowe.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.
                        
PODSTAWA PRAWNA:
-  rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14, poz, 67 ze zmianami)
-  ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zmianami)
-  zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka Nr 4108/2014 z dnia 22.01.2014 r. w sprawie zasad i trybu udostępniania dokumentacji z zasobu archiwum zakładowego Urzędu Miasta Płocka.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

  
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Udostępnianie akt z zasobu archiwum zakładowego Urzędu Miasta Płocka. WPZ - 01.
data publikacji: 
środa, 01 czerwca 2005, godz. 13:57
ostatnia zmiana: 
środa, 05 sierpnia 2020, godz. 14:10 -> historia zmian  (41)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 901

Stopka