Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 3772/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 5 sierpnia 2005 r.

w sprawie: zatwierdzenia listy lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w trybie  publicznego przetargu nieograniczonego (licytacji).

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz.220,  Nr  62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr  80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203 ) oraz Uchwały Nr 676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19.09.2000 r. Zał. Nr 1 §1 w sprawie przyjęcia zasad najmu gminnych lokali użytkowych, zarządzam co następuje: 

§1

Zatwierdzam listę lokali użytkowych, przeznaczonych do wynajęcia w trybie publicznego przetargu nieograniczonego (licytacji), stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2

Stawki wywoławcze określone w załączniku nr 1 do zarządzenia obowiązują dla przeprowadzenia jednego przetargu nieograniczonego na wynajem lokali.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Płocka
/-/Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3772/05 z dnia 05 sierpnia 2005r.
data publikacji: 
wtorek, 23 sierpnia 2005, godz. 07:39
ostatnia zmiana: 
wtorek, 23 sierpnia 2005, godz. 07:39 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 591

Stopka