Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 4814/06
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 13 kwietnia 2006 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wyjazd w dniach 18-20 kwietnia 2006 r. do Paryża we Francji w celu wzięcia udziału w spotkaniu partnerów wiodących sieci w ramach programu URBACT.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i §8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka – nadanego Zarządzeniem Nr 4405/2006 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05.01.2006 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 4478/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 stycznia 2006 r. oraz Zarządzeniem Nr 4568/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. -  zarządzam, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wyjazd w dniach 18-20.04.2006 r. do Paryża we Francji delegacji miasta Płocka w składzie:
1.Dorota Kolczyńska – Podinspektor w Oddziale Budżetu Wydziału Skarbu i Budżetu,
2.Anna Lewandowska – Kierownik Referatu Programowania Strategii i Rewitalizacji Starówki w Wydziale Urbanistyki, Geodezji i Katastru.

§ 2

Cel wyjazdu: udział w spotkaniu partnerów wiodących sieci w ramach programu URBACT.

§ 3

Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka,
1.Dział 750, Rozdział 75023, § 4420, zadanie nr 05/WUG.IV/G- - Realizacja autorskiego projektu URBAMAS,
2.Dział 750, Rozdział 75075, § 4420, zad. nr 01/OPZ/G- Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi).     

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  


Prezydent Miasta Płocka

/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 4814/06 z dnia 13 kwietnia 2006r.
data publikacji: 
środa, 19 kwietnia 2006, godz. 13:39
ostatnia zmiana: 
środa, 19 kwietnia 2006, godz. 13:39 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
62 146 396

Stopka