Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 1589/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 06 lutego 2008r.

w sprawie: zamiany lokalu mieszkalnego nr 16 w budynku przy ul. Kolegialnej 4 na lokal mieszkalny nr 5 w budynku przy ul. Padlewskiego 16A w Płocku.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., zmiana: Dz. U. Nr 23, poz. 220 z 2002 r. Dz. U. Nr 62, poz. 558 z 2002 r. Dz. U. Nr 113, poz. 984 z 2002 r. Dz. U. Nr 214 poz. 1806 z 2002 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 2003 r. Dz. U. Nr 153, poz. 1271 z 2002 r. Dz. U. Nr 102, poz.1055 z 2004 r. Dz. U. Nr 116, poz. 1203 z 2004 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441 z 2005 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128 z 2006 r., Dz. U. Nr 48, poz. 327 z 2007 r.) oraz § 2 ust. 1, pkt 4 uchwały Nr 1081/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 r. W sprawie zasad wynajmowania lokali wschodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 156, poz. 3420 z dnia 15 czerwca 2002 r. zmieniona uchwałą Nr 833/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym województwa Mazowieckiego Nr 271, poz. 9109 z dnia 11 grudnia 2005 r.) zmieniona uchwałą Nr 1009/XLVIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 231, poz. 8550 z dnia 15 listopada 2006 r.) zarządza się co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na skierowanie Ewy i Tadeusza Prusińskich do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Padlewskiego 16A, składającego się z dwóch pokoi i aneksu kuchennego o powierzchni użytkowej 36,04 m2, z tytułu zamiany lokalu mieszkalnego nr 16 w budynku przy ul. Kolegialnej 4 w Płocku.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1589/08 z dnia 06 lutego 2008r.
data publikacji: 
wtorek, 12 lutego 2008, godz. 12:14
ostatnia zmiana: 
wtorek, 12 lutego 2008, godz. 12:14 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 534

Stopka