Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Majątek i finanse
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Miasta Płocka za 2016 rok,

z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

oraz

Informacja o stanie mienia Gminy – Miasto Płock

 


SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta płocka za 2016 rok  

 

Załączniki - część obowiązująca

Załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Płocka za 2016 rok

Załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Płocka za 2016 rok 

Załącznik nr 2a - Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta Płocka za 2016 rok

Załącznk nr 2b - Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta Płocka za 2016 rok

Załącznik nr 3 - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2016 rok

Załącznik nr 4 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2016 rok

Załącznik nr 5 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku

Załącznik nr 6 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Załącznik nr 7 - Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku

Załącznik nr 8 - Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku

Załącznik nr 9 - Wykonanie dotacji udzielonych w 2016 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik nr 10 - Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego Muniserwis za 2016 rok

Załącznik nr 11 - Wykonanie rocznych wydatków majątkowych za 2016 rok nie obejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej

 

Załączniki - Część opisowa

 

Rozliczenie budżetu miasta Płocka za 2016 rok

Rozliczenie budżetu miasta Płocka za 2016 rok

 

Dochody budżetu miasta Płocka za 2016 rok

Dochody Budżetu - tabela

Dochody Budżetu - opis

 

Wydatki budżetu miasta Płocka za 2016 rok

Omówienie zrealizowanych wydatków majatkowych gminy, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Omówienie zrealizowanych wydatków majatkowych powiatu, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Omówienie zrealizowanych wydatków bieżących gminnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w układzie zadaniowym

Omówienie zrealizowanych wydatków bieżących powiatowych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w układzie zadaniowym

Omówienie zrealizowanych wydatków bieżących gminnych jednostek budżetowych w układzie zadaniowym

Omówienie zrealizowanych wydatków bieżących powiatowych jednostek budżetowych w układzie zadaniowym

Wykaz zadań zrealizowanych przez gminne i powiatowe oświatowe jednostki budżetowe

Wykaz zadań zrealizowanych przez samorządowe instytucje kultury

Wykaz zadań zrealizowanych przez samorządowy zakład budżetowy Muniserwis

 

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Ogólna informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmiany dokonane w trakcie 2016 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu realizacji

 

Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego - Załączniki do Zarządzenia nr 3141/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 marca 2017 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Chóru Pueri Et Puellae Cantores Plocenses za 2016 rok

Załącznik Nr 3 do zarządzenia – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki za 2016 rok

Załącznik Nr 4 do zarządzenia – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego za 2016 rok

Załącznik Nr 5 do zarządzenia – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Płockiej Galerii Sztuki za 2016 rok

Załącznik Nr 6 do zarządzenia – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego za 2016 rok

 

Informacja o stanie mienia Gminy – Miasto Płock

Załącznik Nr 7 do zarządzenia – Informacja o stanie mienia Gminy – Miasto Płock
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta płocka za 2016 rok
data publikacji: 
poniedziałek, 10 kwietnia 2017, godz. 08:25
ostatnia zmiana: 
środa, 24 maja 2017, godz. 09:46 -> historia zmian  (50)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
1 920

Stopka