Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o
Zamówienia publiczne
 
  

  wyszukiwanie
 

Ogłoszenie z dnia 26-03-2020

Dostawa nowej mobilnej dwuwałowej rozdrabniarki wolnoobrotowej w formie leasingu operacyjnego.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 19-03-2020

Kompleksowe ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 29-01-2020

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytworzonych z odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 31-12-2019

Usługa transportu ścieków z terenu Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Zakładu Przetwarzania Odpadów i Zakładu Składowania Odpadów w Kobiernikach do Zakładu Wodno-Ściekowego zlokalizowanego na terenie PKN ORLEN.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 13-12-2019

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 190503 - kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) pochodzący z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o. o.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 30-10-2019

Dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 28-08-2019

Usługa finansowania w formie leasingu dla nowej ładowarki kołowej.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 30-07-2019

Usługa finansowania w formie leasingu dla nowej ładowarki kołowej.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 30-07-2019

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 11-06-2019

Dostawa nowej ładowarki kołowej

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 10-05-2019

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z wiatrakiem o mocy 15 - 20 kW o pionowej osi obrotu na terenie Zakładu Produkcyjnego w Kobiernikach

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 29-03-2019

Kompleksowe ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 28-01-2019

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytworzonych z odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z o.o.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 2-01-2019

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytworzonych z odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z  Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z o.o.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 29-11-2018

Zakup nowego ciągnika rolniczego dla Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 27-11-2018

Dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 14-11-2018

Usunięcie wad i usterek na kwaterze nr 03 składowiska odpadów w Kobiernikach (wyrwy w nasypie, nieprawidłowe spadki poprzeczne i podłużne drogi technologicznej, nieprawidłowe ułożenia płyt drogowych, brak obwałowania kwatery).

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 8-11-2018

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 05 03 kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) pochodzące z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 2-11-2018

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu w Kobiernikach Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 31-10-2018

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierających inne niż wymienione w 17 01 06, pochodzące z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 2-10-2018

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu w Kobiernikach Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 14-09-2018

Usunięcie wad i usterek na kwaterze nr 03 składowiska odpadów w Kobiernikach (wyrwy w nasypie, nieprawidłowe spadki poprzeczne i podłużne drogi technologicznej, nieprawidłowe ułożenia płyt drogowych, brak obwałowania kwatery).

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 21-08-2018

Zaprojektowanie i wybudowanie placów magazynowania odpadów, surowców i produktów na działkach nr 42/7, 42/8, 42/9, 42/10, 42/11, 43/3.w obrębie 12-Kobierniki, gmina Stara Biała

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 12-06-2018

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 8-05-2018

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 20-03-2018

Usługa transportu ścieków z terenu Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakładu Przetwarzania Odpadów i Zakładu Składowania Odpadów w Kobiernikach do Zakładu Wodno-Ściekowego zlokalizowanego na terenie PKN ORLEN

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 6-03-2018

Usługa transportu ścieków z terenu Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakładu Przetwarzania Odpadów i Zakładu Składowania Odpadów w Kobiernikach do Zakładu Wodno-Ściekowego zlokalizowanego na terenie PKN ORLEN

DOKUMENTY DO POBRANIA DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 21-02-2018

Usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku

DOKUMENTY DO POBRANIA DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 5-02-2018

Usługa finansowania w formie leasingu dla używanej ładowarki chwytakowej

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 31-01-2018

Usługa ochrony osób i mienia w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Zakład Przetwarzania Odpadów i Zakład Składowania Odpadów w Kobiernikach k/Płocka

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 12-01-2018

Usługa ochrony osób i mienia w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Zakład Przetwarzania Odpadów i Zakład Składowania Odpadów w Kobiernikach k/Płocka

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 7-12-2017

Dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ogłoszenie z dnia 12-01-2018

Usługa ochrony osób i mienia w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Zakład Przetwarzania Odpadów i Zakład Składowania Odpadów w Kobiernikach k/Płocka

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 7-12-2017

Dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ogłoszenie z dnia 18-09-2017

Dostawa używanej ładowarki chwytakowej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - data dodania: 18.09.2017

Ogłoszenie z dnia 02-06-2017

Usunięcie wad i usterek z zakresu BHP w zmodernizowanej Sortowni Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialności – Zakład w Kobiernikach k/Płocka

Zawiadomienie o wynikach postępowania - data dodania: 02.06.2017

Ogłoszenie z dnia 8-05-2017

Usługę transportu ścieków z terenu Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakład w Kobiernikach k/Płocka do Zakładu Wodno-ściekowego zlokalizowanego na terenie PKN ORLEN.

Zawiadomienie o wynikach postępowania - data dodania: 8.05.2017

Ogłoszenie z dnia 10-04-2017

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, unieszkodliwianie) odpadu o kodzie 19 05 99 – inne niewymienione odpady (tzw. stabilizat), wytworzony w instalacji MBP, PGO w Płocku Sp. z o.o.

Zawiadomienie o wynikach postępowania - data dodania: 10.04.2017

Ogłoszenie z dnia 20-03-2017

Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej dla zadania: „Rozbudowa Sortowni Instalacji MBP w Zakładzie w Kobiernikach” .

Zawiadomienie o wynikach postępowania - data dodania: 20.03.2017

Ogłoszenie z dnia 20-03-2017

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zawiadomienie o wynikach postępowania - data dodania: 20.03.2017

Ogłoszenie z dnia 13-03-2017

Dostawa samochodu ciężarowego nowego z zabudową do transportu kontenerów w formie leasingu operacyjnego.

Zawiadomienie o wynikach postępowania - data dodania: 13.03.2017

Ogłoszenie z dnia 20-01-2017

Ochrona osób i mienia w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – w Zakładzie Produkcyjnym w Kobiernikach k/ Płocka

Informacja o udzieleniu zamówienia - data dodania: 16.03.2017

Zawiadomienie o wynikach postępowania - data dodania: 20.01.2017

Ogłoszenie z dnia 5-01-2017

Dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zawiadomienie o wynikach postępowania - data dodania: 5.01.2017

Ogłoszenie z dnia 29-12-2016

Dostawa samochodu ciężarowego nowego z zabudową do transportu kontenerów w formie leasingu operacyjnego.

Unieważnienie postępowania - data dodania: 29.12.2016

Ogłoszenie z dnia 14-12-2016

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierających inne niż wymienione w 17 01 06, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zawiadomienie o wynikach postępowania - data dodania: 14.12.2016

Ogłoszenie z dnia 27-04-2016

Budowa placu dojrzewania i magazynowania stabilizatu oraz kompostu wraz z niezbedną infrastrukturą – etap I i II w ramach zadania Modernizacja i rozbudowa zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

Zawiadomienie o wynikach postępowania - data dodania: 27.04.2016

Ogłoszenie z dnia 20-04-2016

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zawiadomienie o wynikach postępowania - data dodania: 20.04.2016

Ogłoszenie z dnia 29-02-2016

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.

Zawiadomienie o wynikach postępowania - data dodania: 29.02.2016

Ogłoszenie z dnia 29-01-2016

Dostawę i montaż elektronicznej wagi samochodowej najazdowej o nosności 40T i długości 12,0m.

Zawiadomienie o wynikach postępowania - data dodania: 29.01.2016

Ogłoszenie z dnia 04-01-2016

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzącym z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąN

Zawiadomienie o wynikach postępowania - data dodania: 04.01.2016

Ogłoszenie z dnia 22-12-2015

Usługa transportu ścieków z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do Zakładu Wodno-Ściekowego zlokalizowanego na terenie PKN ORLEN

Sprostowanie - data dodania: 23.12.2015

Zawiadomienie o wynikach postępowania - data dodania: 22.12.2015

Ogłoszenie z dnia 16-12-2015

Dostawa oleju napędowego do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zawiadomienie o wynikach postępowania - data dodania: 16.12.2015

Ogłoszenie z dnia 12-10-2015

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zawiadomienie o wynikach postępowania - data dodania: 12.10.2015

Ogłoszenie z dnia 6-10-2015

Dostawa nowej ładowarki teleskopowej do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zawiadomienie o wynikach postępowania - data dodania: 06.10.2015

Ogłoszenie z dnia 11-08-2015

Budowa magazynu na odpady grupy 19 i surowce wtórne - II etap.

Zawiadomienie o wynikach postępowania - data dodania: 11.08.2015

Ogłoszenie z dnia 16-07-2015

Dostawa i montaż wagi najazdowej o nośności 60 ton.

Zawiadomienie o wynikach postępowania - sprostowanie - data dodania: 21.07.2015

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Ogłoszenie z dnia 20-05-2015

Remont prasy Presona typ LP80VH1 na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Ogłoszenie z dnia 20-02-2015

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka sp. z o.o.

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Ogłoszenie z dnia 30-12-2014

Dostawa nowej ładowarki kołowej do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Ogłoszenie z dnia 18-12-2014

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wybór Wykonawcy usługi transportu ścieków z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do Zakładu Wodno-Ściekowego na terenie PKN Orlen"

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Ogłoszenie z dnia 18-12-2014

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wybór Wykonawcy na dostawę oleju napędowego do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoœcią."

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Ogłoszenie z dnia 15-12-2014

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wykonanie usługi w zakresie ochrony osób i mienia w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością."

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Ogłoszenie z dnia 15-12-2014

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów o kodzie 19 12 12 - Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzącego z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością."

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Ogłoszenie z dnia 18-11-2014

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Modernizacja Kompostowni tj. instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach."

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Ogłoszenie z dnia 13-11-2014

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Rekultywacja kwater nr 01 i 02 składowiska odpadów komunalnych w Kobiernikach k/Płocka."

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Ogłoszenie z dnia 5-11-2014

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "PEŁNIENIE KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADAŃ PN. MODERNIZACJA SORTOWNI TJ. INSTALACJI MECHANICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH, MODERNIZACJA KOMPOSTOWNI TJ. INSTALACJI BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW, BUDOWA NOWEJ KWATERY SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE, REKULTYWACJA KWATER NR 01 I 02 SKŁADOWISKA ODPADÓW W ZAKŁADZIE UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W KOBIERNIKACH"

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Ogłoszenie z dnia 15-10-2014

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego Zakładu Utylizacji Opadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka sp. z o.o."

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie z dnia 18-09-2014

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Modernizacja Sortowni tj. instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach"

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Ogłoszenie z dnia 17-09-2014

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa nowej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach"

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Ogłoszenie z dnia 11-08-2014

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wybór Wykonawcy na dostawę drutu miękkiego ze stali niskowęglowej O 3,2mm do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Ogłoszenie z dnia 11-08-2014

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport,przetwarzanie) odpadów o kodzie 190503-kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikaxch k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Ogłoszenie z dnia 25-04-2014

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wybór Wykonawcy usługi transportu ścieków z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/ Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do Zakładu Wodno-Ściekowego na terenie PKN Orlen"

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Ogłoszenie z dnia 25-02-2014

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Usługa kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Utylizacji Opadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"

Zawiadomienie o wynikach postępowania

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DLA ZADAŃ PAKIETU II NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNLANYCH W KOBIERNIKACH K/PŁOCKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ogłoszenie z dnia 07-02-2014

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wybór Wykonawcy na dostawę oleju napędowego do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Ogłoszenie z dnia 30-01-2014

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części istniejącego obiektu nr 13 na stację obsługi lub remontu własnego sprzętu i pojazdów kołowych"

Zawiadomienie o wynikach postępowania
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Ogłoszenia o wyniku
data publikacji: 
piątek, 08 listopada 2013, godz. 10:34
ostatnia zmiana: 
czwartek, 26 marca 2020, godz. 21:43 -> historia zmian  (96)
osoba publikująca: 
ZUOK SP. z o.o.
ilość wyświetleń: 
63 803 678