Straż Miejska
Status prawny, kierownictwo Straży Miejskiej w Płocku
 
  

  wyszukiwanie
 

Status prawny, kierownictwo Straży Miejskiej w Płocku

Status Prawny jednostki

Straż Miejska w Płocku zwana dalej Strażą Miejską jest jednostką budżetową Gminy Płock utworzoną i działającą na podstawie uchwały Nr 466/XXXVI/ Rady Miasta Płocka z dnia 23 kwietnia 1996 r.

Kierownictwo

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z póź. zm.) strażą kieruje Komendant.


Zgodnie z Regulaminem Straży Miejskiej w Płocku Komendant jest przełożonym wszystkich zatrudnionych w Straży Miejskiej w Płocku strażników oraz pozostałych pracowników.

Do kompetencji Komendanta należy również:

  • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Straży Miejskiej i kierowanie jej działalnością,
  • reprezentowanie oraz działanie w imieniu Straży Miejskiej wobec władz, instytucji, organizacji oraz osób trzecich,
  • składanie w imieniu straży oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych do wysokości kwot określonych w planie finansowym,
  • składanie sprawozdań z realizacji zadań wykonywanych przez Straż Miejską oraz przekazywanie Prezydentowi Miasta Płocka informacji o sytuacji w mieście,
  • dokonywanie za Straż Miejską,. która w rozumieniu prawa pracy jest pracodawcą, czynności z zakresu prawa pracy.

Nazór nad Płocką Strażą Miejską sprawują:

  • w zakresie działalności Straży - Prezydent Miasta Płocka,
  • w zakresie fachowym - Komendant Główny Policji, za pośrednictwem właściwego terytorialnie Komendanta Wojewódzkiego Policji.
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Status prawny, kierownictwo Straży Miejskiej w Płocku
data publikacji: 
środa, 15 lutego 2006, godz. 15:04
ostatnia zmiana: 
środa, 29 lipca 2009, godz. 23:32 -> historia zmian  (4)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Sławomir Zasadowski
ilość wyświetleń: 
66 490 959