Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 5289/10
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia  15 listopada 2010 roku


w sprawie: projektu uchwały budżetowej miasta Płocka na 2011 rok.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr  62, poz. 558, Nr 113, poz.  984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458,  z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675), art. 32 ust. 2 pkt. 1 i art. 55 ust. 1 i 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23,  poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214,  poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z  2007 r. Nr 173,  poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i  Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675), art.233 pkt 1), art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 96, poz. 620) oraz uchwały nr 800/LV/10 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Płocka zarządza się, co następuje:

§ 1
Postanawia się przedstawić Radzie Miasta Płocka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej miasta Płocka na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Nr 5289/10 z dnia 15 listopada 2010r.
data publikacji: 
poniedziałek, 29 listopada 2010, godz. 10:37
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 29 listopada 2010, godz. 10:37 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Wioletta Jankowska
ilość wyświetleń: 
58 467 983

Stopka