Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 1570/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 04 lutego 2008r.

w sprawie : zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 1291/07 z dnia 06 grudnia 2007r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej przy ul. Dobrzyńskiej w Płocku stanowiącej własność Gminy Płock.


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102,poz. 1055, Nr 116,poz.1203,Nr 167,poz. 1759, z 2005r. Nr 172,poz. 1441, z 2006r. Nr 17,poz.128 ) Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje;

§1

W zarządzeniu Nr 1291/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 grudnia 2007r. dotyczącego wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej przy ul. Dobrzyńskiej w Płocku stanowiącej własność Gminy Płock wprowadza się zmianę w §2 polegającą na wykreśleniu wyrazów „16,70 zł/m2/m-c” i zastąpieniem wyrazami „ 15,36 zł/m 2/m-c”

§2

Pozostała część zarządzenia pozostaje bez zmian.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1570/08 z dnia 04 lutego 2008r.
data publikacji: 
poniedziałek, 11 lutego 2008, godz. 08:49
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 11 lutego 2008, godz. 08:49 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 533

Stopka