Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie 249/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 15 lutego 2007 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie  lokalu użytkowego o pow. 63,73 m2  mieszczącego się w budynku przy ul. Sienkiewicza 44, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z  2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128) oraz Uchwały nr 676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19.09.2000 r Zał. Nr 1 § 2 w sprawie przyjęcia zasad najmu gminnych lokali użytkowych, postanawiam co następuje:
 
§ 1
Wyrazić zgodę na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 63,73 m2  mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 44, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej na okres 3 lat, począwszy od 1.03.2007r.

§ 2
1. Ustalić stawkę za najem w/w lokalu w wysokości 3,00 zł/m2 netto.
2. Zobowiązać najemcę do ponoszenia pozostałych opłat związanych z użytkowaniem lokalu.

 § 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Nr 249/07 z dnia 15 lutego 2007r.
data publikacji: 
wtorek, 26 lutego 2008, godz. 08:23
ostatnia zmiana: 
wtorek, 26 lutego 2008, godz. 08:23 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
58 467 982

Stopka