Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Dostęp do informacji
 
  

  wyszukiwanie
 

 

Zasady udostępniania informacji obywatelom określa ustawa o dostępie informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. ( Dz.U. z dnia 3 PAŹDZIERNIKA 2001 r.). Prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu. Uprawnia ono do:

  • uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
  • wglądu do dkumentów urzędowych,
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnego wyboru.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej. Podlega ono ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatość osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Udostępnienie informacji publicznych następuje poprzez: ogłoszenia informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, udostępnianie, wstęp na posiedzenia organów i udostępnianie materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia. Może być również udostepniona w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych.

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Dostęp do informacji
data publikacji: 
piątek, 15 stycznia 2010, godz. 11:46
ostatnia zmiana: 
czwartek, 25 marca 2010, godz. 10:18 -> historia zmian  (1)
osoba publikująca: 
Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
ilość wyświetleń: 
66 490 617