Wodociągi Płockie Sp. z o.o
Działalność
 
  

  wyszukiwanie
 
Czy pić wodę z wodociągu płockiego?

Kupujemy wody butelkowane sądząc, że są zdrowsze od wody wodociągowej i lepiej służą naszemu zdrowiu. Tymczasem okazuje się, że równie dobra jest woda z kranu, która zgodnie z wymaganiami obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest systematycznie badana przez akredytowane laboratoria badawcze w zakresie  61 parametrów. Jest również kontrolowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i oceniana przez Instytucję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pod kątem przydatności do spożycia.

Wyniki uzyskiwanych badań wraz z Oceną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego podawane są do publicznej wiadomości między innymi na stronie ,,Wodociągów Płockich”, w zakładce Jakość wody.

Polskie prawodawstwo w zakresie jakości wody jest takie samo jak prawodawstwo unijne.

Do płockich kranów płynie woda ujmowana z ujęć studziennych w ilości ok. 45% i z ujęcia powierzchniowego w ilości ok. 55%, uzdatniona w Stacji Uzdatniania zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami.

Woda w procesie uzdatniania jest m.in. dwukrotnie ozonowana, dwukrotnie filtrowana (przez filtry piaskowe i biologicznie aktywne  filtry węglowe) oraz dezynfekowana dwutlenkiem chloru.

Podczas uzdatniania do wody nie są dodawane żadne ,,polepszacze smaku”.

Woda uzdatniona podawana do miejskiej sieci  wodociągowej nie wykazuje przekroczeń w zakresie monitorowanych parametrów jakościowych, określonych w wyżej wymienionym rozporządzeniu Ministra Zdrowia, za wyjątkiem  sporadycznych przekroczeń ozonu, którego zawartość szybko obniża się w czasie przebywania wody w rurociągach przesyłowych. W wodzie z sieci wodociągowej obecności ozonu nie wykrywa się.

Wody butelkowane kupujemy między innymi z powodu obecności związków mineralnych.

W poniższej tabeli przedstawiamy zawartość składników mineralnych obecnych w płockiej wodzie wodociągowej oraz (dla porównania) w wodzie źródlanej  Primavera i w naturalnej wodzie mineralnej Staropolanka.

 

woda z wodociągu płockiego

zawartość w mg/l

woda źródlana Primavera

zawartość w mg/l

woda Staropolanka

zawartość w mg/l

Kationy

Aniony

Kationy

Aniony

Kationy

Aniony

wapń   81,0

wodorowęglany   222

wapń   30,10

wodorowęglany   171,80

wapń   139,00

wodorowęglany  577,00

sód   46

siarczany   50 

sód   2,40

siarczany   10,49

sód   38,10

siarczany  32,00 

potas   4,53

chlorki   85

potas   1,83

chlorki    4,96

potas   24,40

chlorki   6,30

magnez   21

fluorki   0,24

magnez   6,70

fluorki   0,09

magnez   16,20

fluorki   0,28

 

Suma porównywanych składników mineralnych wynosi:

  • w  wodzie z wodociągu płockiego   509,77 mg/l
  • w wodzie Primavera   228,37 mg/l
  • w wodzie Staropolanka   833,28 mg/l.

Z powyższego porównania zawartości składników mineralnych wynika, że płocka woda wodociągowa również zawiera znaczną ilość wapnia, magnezu, wodorowęglanów i fluorków, minerałów niezbędnych dla właściwego funkcjonowania organizmu człowieka.

Nie bez znaczenia jest przy tym cena wody. Litr wody wodociągowej  w Płocku kosztuje 0,0043 zł ( 0,43 gr),  litr wody Primavera 1,00 zł, litr wody Staropolanka 1,20 zł, co stanowi równowartość ponad 260 litrów wody wodociągowej.

Jakość wody w naszych kranach jest także zależna od stanu rurociągów przesyłowych i instalacji wewnętrznych w budynkach mieszkalnych. Aby zapobiegać pogarszaniu się jakości wody ,,Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.  budują nowe sieci, wymieniają stare oraz systematycznie płuczą i dezynfekują rurociągi, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. końcówek sieci, gdzie woda przebywa najdłużej, co może wpływać na pogorszenie jej jakości i powodować tzw. wtórne zanieczyszczenie.

W związku z tym, że wodociągi odpowiadają za jakość wody tylko do głównego zaworu w budynku (zawór za wodomierzem głównym), a za jakość instalacji wewnętrznej odpowiada właściciel  lub administrator ważne jest, aby również  instalacje wewnętrzne były systematycznie modernizowane i płukane tak, aby jakość wody nie pogarszała się. W celu potwierdzenia właściwej jakości wody w instalacjach wewnętrznych zalecamy wykonywanie kontrolnych badań próbek pobieranych z tych instalacji, ze szczególnym uwzględnieniem składu mikrobiologicznego.

Możemy również sami  poprawić jakość wody na przykład:

- po dłuższej nieobecności w domu odkręcić wszystkie krany na 2-3 minuty i pozwolić wodzie swobodnie płynąć

- po awarii sieci wodociągowej spuścić wodę przez kilka minut

- często myć wylewkę kranu, co zabezpiecza przed gromadzeniem się bakterii zanieczyszczających wodę.

Nie należy pić ciepłej wody z kranu, ponieważ nie jest ona monitorowana w zakresie wymagań dla wody przeznaczonej do spożycia.

Informacja "Wodociągów Płockich" Sp. z o. o. o jakości wody wodociągowej dostępna na stronie http://www.wodociagi.pl/artykul/jakosc-wody
 drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Jakość wody
data publikacji: 
środa, 14 stycznia 2015, godz. 07:56
ostatnia zmiana: 
czwartek, 26 stycznia 2017, godz. 11:17 -> historia zmian  (4)
osoba publikująca: 
Justyna Piotrowicz - Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
ilość wyświetleń: 
66 490 715