Straż Miejska
Archiwum - Przetargi
 
  

  wyszukiwanie
 

Płock, dnia 01 kwietnia 2009 roku.

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 

 

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę elementów umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Płocku w 2009 roku.

 

Nr. sprawy PN/1/2009

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego zostało zamieszczone w dniu 10 marca 2009 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 56860-2009 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina - Miasto Płock – Straż Miejska w Płocku,

09-407 Płock,
ul. Otolińska 10

tel. (0-24) 366-03-10, 364-70-30 fax. (0-24) 366-03-16.

 

          Straż Miejska w Płocku informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego wybrane zostały następujące oferty:

 

 

Dla zadania Nr 1 (dostawa mundurów, spodni i czapek służbowych)

Wpłynęły 2 oferty.

Wybrano ofertę nr 6 złożoną przez:

 

„Hero Collection” S.J.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
Bracia Krzysztof i Roman Kłoskowscy
61-436 Poznań ul. Rydzyńska 10

 

Dane oferty:

Ogólna wartość brutto: 20.598,48 zł,

Otrzymane punkty w kryteriach:

Cena – 46,80 pkt.

Jakość – 40,00 pkt.

Razem – 86,80 pkt.

 

Dla zadania Nr 2 (dostawa kurtek i swetrów służbowych)

Wpłynęła 1 oferta.

Wybrano ofertę nr 6 złożoną przez:

 

 „Hero Collection” S.J.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
Bracia Krzysztof i Roman Kłoskowscy
61-436 Poznań ul. Rydzyńska 10

 

Dane oferty:

Ogólna wartość brutto: 9.847,84 zł

Otrzymane punkty w kryteriach:

Cena – 60,00 pkt.

Jakość – 40,00 pkt.

Razem 100,00 pkt.

 

Dla zadania Nr 3 (dostawa koszul służbowych)

Wpłynęło 5 ofert.

Wybrano ofertę nr 2 złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe

Skolimtex Andrzej Skolimowski

02-777 Warszawa ul. Przybylskiego 10 m 7

 

Dane oferty:

Ogólna wartość brutto: 9.696,56 zł

Otrzymane punkty w kryteriach:

Cena – 60,00 pkt.

Jakość – 40,00 pkt.

Razem – 100,00 pkt.

 

Dla zadania Nr 4 (dostawa umundurowania specjalnego)

Wpłynęły 2 oferty.

Wybrano ofertę nr 6 złożoną przez:

 

 „Hero Collection” S.J.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
Bracia Krzysztof i Roman Kłoskowscy
61-436 Poznań ul. Rydzyńska 10

 

Dane oferty:

Ogólna wartość brutto: 17.526,52 zł

Otrzymane punkty w kryteriach:

Cena – 53,72 pkt.

Jakość – 40,00 pkt.

Razem – 93,72 pkt.

 

Dla zadania Nr 5 (dostawa obuwia służbowego)

Wpłynęła 1 oferta.

Wybrano ofertę nr 5 złożoną przez:

 

„ButStar” Sp. z o.o.

83-210 Zblewo ul. Dworcowa 21

 

Dane oferty:

Ogólna wartość brutto: 3.045,12 zł

Otrzymane punkty w kryteriach:

Cena – 60,00 pkt.

Jakość – 40,00 pkt.

Razem 100,00 pkt.

 

Dla zadania Nr 6 (dostawa obuwia taktycznego)

Wpłynęły 2 oferty.

Wybrano ofertę nr 3 złożoną przez:

 

Tarmax Sp. z o.o.

35-232 Rzeszów ul. Ciasna 10

 

Dane oferty:

Ogólna wartość brutto: 3.519,00 zł

Otrzymane punkty w kryteriach:

Cena – 32,18 pkt.

Jakość – 40,00 pkt.

Razem – 72,18 pkt.

Dla zadania Nr 7 (dostawa elementów uzupełniających umundurowanie)

Wpłynęła 1 oferta.

Wybrano ofertę nr 6 złożoną przez:

 

„Hero Collection” S.J.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
Bracia Krzysztof i Roman Kłoskowski
61-436 Poznań ul. Rydzyńska 10

 

Dane oferty:

Ogólna wartość brutto: 4.207,23 zł       

Otrzymane punkty w kryteriach:

Cena – 60,00 pkt.

Jakość – 40,00 pkt.

Razem – 100,00 pkt.

 

Jednocześnie informujemy, iż w ww. postępowaniu przetargowym złożono 7 ważnych ofert, które nie podlegały odrzuceniu. Wybrane oferty po dokonaniu ocen w kryteriach określonych w SIWZ uzyskały największe wartości punktowe.  

 

Komendant Straży Miejskiej w Płocku
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego
data publikacji: 
środa, 01 kwietnia 2009, godz. 13:56
ostatnia zmiana: 
środa, 01 kwietnia 2009, godz. 14:00 -> historia zmian  (3)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Sławomir Zasadowski
ilość wyświetleń: 
66 490 741