Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 289/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 19 lutego 2007r.

w sprawie zaakceptowania planu finansowego rachunku dochodów własnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku na 2007 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1592, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220; Dz. U. Nr 62, poz. 558; Dz. U. Nr 113, poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 200, poz. 1688; Dz. U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055); Uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2007 rok oraz § 8 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 164/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka
zarządzam co następuje:

§ 1.
Zaakceptować plan finansowy rachunku dochodów własnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku na 2007 rok stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2.
Upoważnić Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego rachunku dochodów własnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku na 2007 rok po uzyskaniu akceptacji nadzorującego Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.

§ 3.
Zobowiązać Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku do informowania Prezydenta Miasta Płocka o dokonaniu zmian, o których mowa w § 2 niniejszego Zarządzenia, każdorazowo w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.


§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Nr 289/07 z dnia 19 lutego 2007r.
data publikacji: 
wtorek, 27 lutego 2007, godz. 12:09
ostatnia zmiana: 
wtorek, 27 lutego 2007, godz. 12:09 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
54 918 787

Stopka