Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 2705/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 listopada 2004 r.

w sprawie:  wynajęcia  lokalu  mieszkalnego  nr  9 w  budynku  przy ul.  Bukowej 40 w  Płocku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. zmiana: Dz. U. Nr 23 poz. 220,  Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 153 poz. 1271, Dz.U. Nr 214 poz. 1806 z 2002 r. , Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z 2003 r. i Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203 z 2004 r.) i na podstawie art. 4, art. 21 i art. 23 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz. 733 z 2001 r. zmiana: Dz.U. Nr 168 poz. 1383, Dz.U. Nr 113 poz. 984 z 2002 r.,  Dz.U. Nr 113 poz. 1069 z 2003 r. i Dz.U. Nr 116 poz. 1203 z 2004 r.) oraz §  2 ust. 1 pkt 14, ust. 5 i § 5  uchwały Nr 1081/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 156 poz. 3420 z dnia 15 czerwca 2002 roku),  zarządzam co następuje:

§ 1

Mieszkanie nr 9 w budynku przy ul. Bukowej 40 w Płocku przeznaczyć na lokal socjalny.   

§ 2

Skierować Państwa Jolantę Annę i Kazimierza małż. Knop do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr 9 w budynku przy ul. Bukowej 40
w Płocku, składającego się z pokoju i kuchni  o powierzchni użytkowej 27,01 m2 i powierzchni mieszkalnej 19,95 m2.

§ 3

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 2705/04 z dnia 30 listopada 2004r.
data publikacji: 
poniedziałek, 13 grudnia 2004, godz. 14:26
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 13 grudnia 2004, godz. 14:26 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
62 146 401

Stopka